Corona

Onze vereniging heeft tot doel mensen samen te brengen, bijvoorbeeld bij de door de departementen georganiseerde evenementen.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er grote zorgen zijn over het Corona virus en de verspreiding ervan.

Deze twee gegevens kunnen op gespannen voet met elkaar staan. Toch heeft het bestuur besloten geen alle departementen omvattende maatregelen te treffen met betrekking tot het door laten gaan of afzeggen van de evenementen. Immers, de situatie in Groningen is bijvoorbeeld niet gelijk aan die in Noord-Brabant.

Vooralsnog beperken we ons daarom tot de oproep aan de bestuursleden van de departementen om het nieuws omtrent Corona goed te volgen en lokale of regionale instructies van overheden ten aanzien van samenkomsten stipt op te volgen. Voorts is het verstandig ook goed te kijken naar de aard van de evenement en dat mee te wegen in de beslissing om het desbetreffende evenement door te laten gaan.

Tot slot uw aandacht voor deze link naar de site van de Rijksoverheid met betrekking tot Corona: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Landelijk Bureau


1 Reactie

Departement 's-Gravenhage heeft haar bijeenkomst van dinsdag 24 maart a.s. met Huib Modderkolk als spreker en in nauwe samenwerking met Instituut Clingendael, doorgeschoven naar september van dit jaar. Wij houden onze leden en aangemelde introducés hierva

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden