Brexit heeft inderdaad twee kanten

Niet alleen liggen zowel Ierland als Nederland fysiek aan beide kanten van het Verenigd Koninkrijk, maar ook maakt de (al dan niet a.s.) Brexit ons duidelijk dat het bestaan van de Europese Gemeenschap geen vanzelfsprekendheid is. In zijn uiterst bevlogen en geanimeerd betoog, 3 december jl. in het sfeervolle Haagse Diligentia, onderstreepte Z.E. Kevin Kelly, ambassadeur van Ierland dit nog maar eens.

De heer Kelly pleitte voor de continuering van de uitstekende samenwerking tussen zijn land en Nederland, daar waar het gaat om het beperken van de gevolgen van het uittreden van het VK, danwel deze om te buigen in voordelen voor onze beider landen. Het staatsbezoek van ons Koninklijk paar aan Ierland afgelopen zomer, onderstreepte deze samenwerking “luid en duidelijk”. De ambassadeur ziet ook nieuwe allianties ontstaan binnen de EU, nu het vertrek van VK mogelijk aanstaande is.

Wat Ierland betreft zullen de uitkomsten van de onderhandelingen tussen EU en VK moeten voldoen aan een drietal voor hen belangrijke uitgangspunten: 1. Respecteren van de uitkomsten van het destijds gesloten Goede Vrijdag Accoord. 2. Geen harde Brexit. 3. Continuering van één gemeenschappelijke markt.

Ons departement kon zich gelukkig prijzen met een hoge opkomst van leden én introducés. De Ierse Ambassade had onze uitnodiging voor de bijeenkomst, op ons verzoek, ook uitgezet in haar Ierse netwerk in Nederland en velen hadden hieraan gehoor gegeven. Maar ook de studenten uit Leiden, in het bijzonder de campus Den Haag van de universiteit Leiden, lieten deze bijeenkomst niet aan hun neus voorbijgaan. Het leverde een boeiende en geanimeerde discussie op met de heer Kelly tijdens, maar ook na afloop van zijn voordracht met een glas en een hapje in de hand!

Foto’s van deze bijeenkomst, gemaakt door Hein Athmer, zijn hier te bewonderen.
  

Departement 's-Gravenhage


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden