Bierproeverij én ALV, een unieke combinatie

Bijzondere tijden vragen om bijzondere bijeenkomsten.

Een ALV, in combinatie met een bierproeverij, terwijl iedereen thuis achter “de buis” zat, dat smaakte naar meer. 25 Leden waren donderdagmiddag 10 december 2020 virtueel aanwezig en deden interactief mee!

Het was alweer even geleden dat ons departement verenigingsjaar 2019 achter zich had gelaten.
Normaal gesproken houden wij onze ALV in mei/juni volgend op het dan afgesloten verenigingsjaar. Immers als bestuur leggen wij graag verantwoording af aan onze leden, over het door ons namens hen gevoerde (financiële)beleid, in ruil voor decharge van hun kant ;).

2020 Gaat ongetwijfeld de geschiedenis in als een bijzonder jaar en in het geval van het departement ’s-Gravenhage, een jaar waarin de leden elkaar niet tot nauwelijks fysiek hebben kunnen ontmoeten om bij te praten en te netwerken. Slechts driemaal kwamen wij in 2020 als departement bij elkaar. In februari tijdens een lezing van hoogleraar Janine Janssen, vervolgens tijdens een zomerborrel in juni op het warme Scheveningse strand en tenslotte een ongedwongen borrel met gepaste afstand, op het Plein in september. Daarna was het (netwerk)feest voor 2020 helaas over.

Buiten deze bijeenkomsten organiseerden we ook, gegeven de omstandigheden, een unieke activiteit in samenwerking met het Museum Beeld en Geluid en vele andere partners in onze stad.

In een drieluik, dat in juli dit jaar live werd opgenomen, met enkele van onze leden als toehoorders, gingen wij in op hoe Den Haag ná deze bijzondere tijd er uit zou kunnen gaan zien. De opzet was om dit vanuit een drietal invalshoeken (Economie, Kwaliteit van leven in de stad en Technologie & Innovatie) met elkaar te verkennen en hierover in discussie te gaan. De uitkomsten van deze sessies gebruiken wij als bestuur om in 2021 en daarna, samen met de eerdergenoemde partners, nieuwe bijeenkomsten voor onze leden en introducés te gaan organiseren.

Wij moesten als departement gaan roeien met de riemen die we hebben. Het landelijk bestuur heeft, ten behoeve van de lokale departementen, een aantal “Zoom-accounts” ter beschikking gesteld. Ons departement was een van de eerste die deze mogelijkheid heeft omarmd om zo onze leden toch te kunnen zien én spreken.

Vicevoorzitter Michel Bravo (Hans van der Eerden was verhinderd) memoreerde in zijn openings-woord dat er in 2019 (het jaar waarover wij verantwoording aan het afleggen waren) geen vuiltje aan de lucht was. Immers alle bijeenkomsten in dat jaar kenden een ruime fysieke opkomst en een veelheid aan onderwerpen en sprekers. Tweemaal in één verenigingsjaar een ambassadeur op bezoek, dat was nog niet eerder vertoond! Pete Hoekstra (VS) en Kevin Kelly (Ierland) vonden in onze leden en de vele introducés, een meer dan geïnteresseerd luisterend oor.

Na de inleiding van Michel loodste hij de leden voortvarend door de agenda en daarmee dechargeerde uiteindelijk de ALV het bestuur voor het door haar gevoerde (financiële) beleid in 2019. Vervolgens werd reikhalzend, met droge keel, uitgekeken naar het volgende onderdeel van onze Zoom-bijeenkomst, de virtuele bierproeverij.

Jeroen van Ctaste in Amsterdam had een bijzondere proeverij van niet alledaagse biertjes samengesteld. In de week voorafgaand aan onze bijeenkomst hadden de aanwezige leden (mits tijdig aangemeld) een proefpakket thuis ontvangen. De etiketten van de drie flesjes bier waren volledig afgeplakt. Het enige dat we wel te horen kregen van Jeroen, die net als veel van zijn collegae van Ctaste een visuele beperking heeft; het waren drie Haagse biertjes. Blind proeven heeft iets magisch. Niet weten wat je drinkt en alleen afgaan op geur, smaak en wat je ziet in het glas. Dit onder woorden brengen vormde een uitdaging voor menig lid. Jeroen nam ons uitgebreid mee in de “hoppige” wereld van de (Haagse) bieren. In volgorde van opentrekken: een Eiber blond, een dubbele IPA van Kompaan en tenslotte ook van Kompaan het bockbier. De alcoholpercentages in de drie flesjes varieerde van 6,5% tot 8,5%, voorwaar een alcoholvolle mond!

Het was bijna 19.30 toen Pierre van Aalst (Michel moest eerder afhaken voor een andere Zoom-meeting) de avond afsloot, de aanwezige leden fijne feestdagen toewenste en de hoop uitsprak elkaar in het nieuwe jaar weer snel fysiek én gezond te kunnen treffen.

 

Departement 's-Gravenhage


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden