Bezoek PI De Schie

Eerlijk is eerlijk, onze leden van De Maatschappij komen niet zo heel vaak in een gevangenis en kunnen er vervolgens ook weer zo uitlopen. 15 Mei jl. waren de departementen ’s-Gravenhage en Rotterdam welkom bij een wel heel bijzonder bedrijf. Zonder tassen en telefoons mochten we na een veiligheids-check, het complex met heel veel gesloten deuren betreden.

In vervolg op onze bijeenkomst van 25 oktober 2017 met als titel In-Made/Ex-Made van bajesklant tot businessmodel, heeft ons lid Ed van Leusden de leden van ons departement uitgenodigd voor een bezoek aan een Penitentiaire Inrichting om aan den lijve te ondervinden hoe het hier in het “echt” aan toe gaat. Bezoek aan de gevangenis in Scheveningen zou wellicht meer voor de hand hebben gelegen ware het niet dat het complex in de loop der jaren een andere invulling heeft gekregen, waardoor een bezoek aldaar minder voor de hand is komen te liggen. U moet hierbij denken aan de rol die PI Haaglanden is gaan vervullen voor het Joegoslavië- en Libanon tribunaal, het Internationaal Strafhof en als inrichting om gedetineerden medisch te verplegen.

PI De Schie
Een bezoek aan een gevangenis in de buurt lag dus meer in de reden. In 1989 is de locatie De Schie gerealiseerd, naar een ontwerp van Carel Weeber. Opvallend is het kleurige karakter van het gebouw, zowel van buiten als van binnen. De Schie is aangemerkt als ‘Bezield bezit’. De capaciteit bedraagt 286 cel plaatsen in verschillende regimes: Gevangenis, Huis van Bewaring, Extra Zorgvoorziening (EZV), Beheers problematische Gedetineerden (BPG) en de Terroristenafdeling (TA).

In-Made/Ex-Made                                                                                                                                         
We werden welkom geheten door de heer John Verdonschot, plaatsvervangend directeur. Vervolgens gaven Ed van Leusden en zijn collega Frank Becker een boeiende presentatie over het In-Made en Ex-Made programma (zie deze impressie) in één van de productie-werkplaatsen van de PI. Voor die gelegenheid door de bewoners volledig opgeruimd, schoongemaakt en de werktafels keurig afgeplakt met pakpapier!      

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft landelijk 11.000 bedden beschikbaar in cellen van 10m2 voor 9.300 gedetineerden met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar. Hiervan is 5% vrouw. De gemiddelde verblijfsduur bedraagt 110 dagen. Werken in detentie is altijd uitgangspunt om de re-integratie na ontslag uit de gevangenis te vergemakkelijken. De heer Becker hield derhalve een warm pleidooi om deze ex-gedetineerden een kans te geven en hen als nieuwe werknemer aan de slag te laten gaan bij ons als ondernemers. Tijdens hun verblijf krijgen de gedetineerden een vakopleiding en komen (vaak)gediplomeerd en met veel werkervaring uit gevangenschap. Een tweetal gedetineerden deelden met de aanwezigen hun ervaringen en fungeerden ook als gids én vraagbaak tijdens de rondleiding. Na afloop stonden soep en broodjes klaar gastvrij bereid en geserveerd door medewerkers van Rebelz. Dit bedrijf geeft ex-gedetineerden de mogelijkheid zich in het horeca vak te bekwamen en daarin daadwerkelijk werkzaam te zijn. Met een gevulde “goodie-bag” (met o.a. de bekende roomboter-koekjes van eigen Deegh) konden de aanwezigen zonder noemenswaardige problemen de gevangenis verlaten. Dit keer mét tassen en telefoons.

  

Departement 's-Gravenhage


1 Reactie

Natuurlijk krijgen we succesverhalen te horen, dat wordt ook toegegeven. Maar de resultaten die worden gehaald zijn mooi en het is een mooie manier om mensen terug te laten keren in onze samenleving!

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden