Bezoek aan het Portaal van Vlaanderen 9 mei 2019

Het bezoek aan het haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen op donderdag 9 mei jl. was zeer interessant en succesvol. Bij aankomst werden wij hartelijk ontvangen door een gids van het Portaal die ons vertelde over de geschiedenis van het sluizencomplex in Terneuzen.
Wij kregen een rondleiding door het sluizencomplex, waar wij naartoe reden in een treintje. Iedereen werd verzocht een geel hesje aan te trekken, een hilarische vertoning dat vooral deed denken aan de recente nieuwsberichten over de ‘gele hesjes’ protestbeweging.

   

Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. Het complex is onderdeel van de vaarroute Rotterdam-Parijs. Schepen komen vanaf de Westerschelde via het sluizencomplex op het Kanaal van Gent naar Terneuzen en vice versa. De Nieuwe Sluis komt binnen het huidige sluizencomplex, tussen de Westsluis en de Oostsluis. 

De nieuwe sluis gaat zorgen voor een betere toegang en een vlottere doorstroming van zowel binnenvaart- als zeeschepen. Het wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep. Een gigantisch project en één van de grootste sluizen ter wereld. Qua afmetingen is deze vergelijkbaar met de sluizen in Antwerpen, Amsterdam en Panama. De bouw ervan zal in 2022 afgerond zijn. Dan zullen er meer en grotere schepen (mogelijk tot 366 meter lang, 49 meter breed en 15 meter diep) door het sluizencomplex passeren. Daardoor zorgt de nieuwe sluis voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio. Dat is goed voor de werkgelegenheid.

   

In Terneuzen concentreert zich de proces- en chemische industrie en de logistiek. Gent heeft veel auto-, autostaal-, chemische en papierindustrie met bijbehorende logistieke activiteiten. Tussen beide steden is bovendien veel land- en tuinbouw en andere economische bedrijvigheid te vinden.

De aanleg van de nieuwe sluis kost in totaal 934 miljoen euro, waarvan het grootste deel voor rekening komt van België.
De opdrachtgever voor de aanleg van de Nieuwe Sluis is de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. Aannemerscombinatie Sassevaart bouwt de Nieuwe Sluis. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer werken vanuit een Vlaams-Nederlands projectteam. Daarnaast zijn er bij de aanleg van de Nieuwe Sluis verschillende partijen betrokken, zoals de beheerder van de wegen, het sluizencomplex en de havens.
        
Ons gezelschap kreeg toegang tot een 18 meter diepe brugkelder, waar wij informatie kregen over de werking van de brug. Wist u dat het brugdek 420.000 kg weegt, en het contragewicht in de bascule kelder 460.000 kg weegt?
Na de rondleiding was er in het haveninformatiecentrum gelegenheid om live beelden te bekijken over de bouw van de sluis. Het bezoek aan het Portaal van Vlaanderen is beslist de moeite waard geweest.

                                

 

Farida Winter bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden