Bezoek aan het nieuwe gebouw van HZ in Middelburg 14 juni 2018

Op donderdag 14 juni bracht Departement Zeeland een bezoek aan het nieuwe gebouw van HZ University of Applied Sciences aan het Groenewoud te Middelburg. Een verrassend hoge opkomst van ca. 40 leden vulden de voorhal en receptieruimte van het gebouw. Wij werden ontvangen door Adri de Buck, lid van de Raad van Bestuur. 

Hoewel het auditorium nog niet geheel gereed was hield de heer de Buck een korte presentatie terwijl alle gasten geboeid op het nieuwe tapijt zaten te luisteren. 
In navolging van het advies in het rapport Balkenende wil HZ met de samenwerkingspartners – o.a. UCR en Scalda – de kansen voor Zeeland benutten voor het versterken van de kennisinfrastructuur d.m.v. onderwijs en onderzoek en daarmee ook zorgen voor de verdere versterking van de economische structuur van Zeeland. 

Het gebouw waar we te gast waren, gaat dienen als onderwijsgebouw voor de technische opleidingen. Per september wordt het gebouw in gebruik genomen. De komende jaren zal gewerkt gaan worden aan de realisatie van een Joint Research Center (JRC). Het JRC komt te staan op het Groene Woud, grenzend aan het huidige gebouw.
In het JRC komen hoogwaardige laboratoria die in ieder geval gezamenlijk gebuikt gaan worden door Scalda, HZ en UCR. Ook andere kennisinstellingen en bedrijven kunnen van het JRC gebruik maken. De planning is dat het JRC in 2020/2021 in gebruik genomen gaat worden.


De laboratoria zijn gericht op de pijlers water, energie(transitie) en biobased economy. Er is nauwe samenwerking met bedrijven en instituten binnen en buiten Zeeland zoals het NIOS, de Universiteit van Gent, Erasmus Universiteit, TU Delft, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Wageningen. 

In de tweede fase wordt gestreefd naar nauwe samenwerking met de UCR, die werkt aan het realiseren van een Department Engineering & Innovation, om zich zo onderscheidend en innovatief te maken als Universiteit maar ook ten opzichte van het universitair onderwijs in Nederland. Tevens wordt daarmee bijgedragen aan het versterken van de economische positie van Zeeland. 
Zeeland wil zich daarmee nationaal maar ook internationaal onderscheidend maken in innovatie op het gebied van deltatechnologie en energietransitie. In samenwerking met kennispartners wordt gezamenlijk gewerkt aan complexe delta-technologische vraagstukken.

 

De heer de Buck: ‘We staan aan het begin van een belangrijk ontwikkelingstraject waarvoor dit gebouw een eerste stap is; een belangrijke bijdrage die we willen leveren aan de Zeeuwse economie’.

De powerpoint presentatie kunt u opvragen bij het secretariaat: fdmwinter@icloud.com 

Farida Winter bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden