Bezoek aan de Chinese ambassade

Het is inmiddels een goede gewoonte van het departement ’s-Gravenhage om jaarlijks een bezoek te brengen aan één van de vele ambassades die onze Residentie rijk is.
Zo werden wij dinsdag 16 januari jl. hartelijk ontvangen op de Chinese Ambassade aan de Willem Lodewijklaan.

Ruim 70 belangstellenden (naast onze leden ook de leden van de mede-organisator: de Dutch Chinese Young Entrepreneurs Foundation) werden in de hal van de ambassade welkom geheten door Zijne Excellentie de heer Ken WU, buitengewoon gevolmachtigd ambassadeur van de Volksrepubliek China in Nederland. Hij opende zijn toespraak in het Nederlands en gaf vervolgens snel aan de rest van zijn betoog in de Chinese taal te zullen houden, waarbij een tolk de vertaling naar het Engels voor haar rekening nam.

De “rode draad” in zijn boeiend betoog: The One Belt and One Road initiatief dat door de Chinese President Xi Jinping gepresenteerd werd tijdens het 19e Nationale Volkscongres op 18 oktober 2017. China zet zijn deur naar de rest van de wereld meer en meer open en heeft veel vertrouwen in de spoorwegverbinding tussen China en ons land welke in de komende jaren gerealiseerd gaat worden. Hierdoor zal het vervoer van goederen traditioneel niet alleen over het water en (beperkt) via de lucht verlopen, maar nu ook over land. De gebruikelijke transporttijd via water van maanden, zal zo gereduceerd kunnen worden naar enkele weken!

Maar er is meer dan alleen de fysieke spoorverbinding, in de samenwerking tussen China en Nederland, zo liet Z.E. de heer WU zijn toehoorders weten. Ook op het gebied van onderlinge (diplomatieke) samenwerking is veel bereikt. Komende maand staat een 2e bezoek van ons vorstenpaar op de agenda en ook Minister-President Mark Rutte zal het Aziatisch Boao Forum in april dit jaar bezoeken. Zowel onze wederzijdse handel en investeringen kennen significante “dubbel digit” groeicijfers! Elk jaar weer bezoeken meer dan 300.000 Chinezen Nederland en spenderen $1,200 per dag. Ook op het gebied van onderwijs en wetenschap weten beide landen elkaar steeds makkelijker te vinden. Niet onvermeld bleef uiteraard de komst van de 2 pandaberen Wu Wen en Xing Ya!

Na zijn toespraak konden de aanwezigen vragen stellen aan Z.E. de heer WU. Van deze mogelijkheid werd gretig gebruik gemaakt. Tenslotte nodigde de ambassadeur ons uit voor een drankje en een wel zeer uitgebreid Chinees buffet. Z.E. de heer WU begaf zich vervolgens onder de aanwezigen om ook individueel kennis te maken en eventuele vragen te beantwoorden.

Noot: de integrale tekst van de toespraak van de ambassadeur kunt u hier lezen.

      

 

Departement 's-Gravenhage


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden