Bericht van de voorzitter

Volhouden en gezond blijven!

Dat is wat we elkaar tegenwoordig wensen… Wie had begin maart gedacht dat we in de problemen zouden komen met onze IC-capaciteit en in een 1.5 meter samenleving zouden belanden? Departement Twente van De Maatschappij voor Handel en Nijverheid zeker niet. Ambitieus zijn we dit kalenderjaar van start gegaan. Mooie bijeenkomsten gepland, voornemens om flinke stappen te maken met de Jongerentak en een succesvolle voordracht voor de KW1 duurzaamheidsplaquette nominaties (BTG uit Enschede). 

Na de persconferenties van 9 en 15 maart hebben we moeten besluiten bijeenkomsten te cancelen… Hoopvol leefden we toe naar de persconferentie van 21 april. Met respect en begrip hebben we kennis kunnen nemen van de voorzichtige stappen die gezet worden. Beste mensen: laten we inderdaad volhouden, gezond blijven en er het beste van maken. Dat zal niet voor iedereen eenvoudig zijn. We maken ons zorgen om onze naasten, ons bedrijf of instelling, over de nabije toekomst en/of over de veerkracht van Twente. Misschien hebben we wel meer dan ooit behoefte aan contact, hebben we vragen of hebben we het juist erg druk om deze vervreemdende periode door te komen.

Als bestuur vergaderen we inmiddels online en onderzoeken we de mogelijkheden om contact met u op te nemen / te onderhouden. Graag neem ik u mee in onze plannen:

  1. We gaan online bijeenkomsten organiseren. Zogenaamde webinars en/of online lezingen. De jongerentak gaat dit op 1 mei   a.s. uitproberen. Als dat succesvol is, komen we met een programma. We hebben al een paar mooie sprekers/onderwerpen en als u zelf ideeën heeft laat het dan weten!
  2. We gaan telefonisch contact met u opnemen. Om u te vragen hoe het met u gaat en wat u vindt dat we als Departement Twente zouden kunnen/moeten oppakken.
  3. We houden onze jaarlijkse ALV online. Deze vindt plaats op 18 mei om 19.30 uur. Normaliter moet een ALV fysiek plaatsvinden, maar met uw goedvinden kan dit ook online. U krijgt tijdig de agenda en bijbehorende stukken en kunt dan aangeven of u bezwaar hebt tegen deze procedure. Zodra het weer mogelijk is zullen we een ledenvergadering plannen om fysiek bijeen te komen – bij voorkeur gekoppeld aan onze eerste bijeenkomst over een mooi onderwerp. 

Verder zitten we natuurlijk niet stil. De Jongerentak van ons departement is actief aan het samenwerken met andere Twentse jongerenorganisaties waaronder Young Twente Board, Jonge Twentse Ambtenaren, Jong MST e.a. om een stichting op te richten. Met als doel het organiseren van tweejaarlijkse netwerkevenementen voor Twentse jonge professionals. De voorzitter en de penningmeester worden door De Maatschappij geleverd. Ons lid Mart van Lagen is de voorzitter en daar zijn we uiteraard erg trots op!

Tot slot neem ik u graag mee in de bestuurswisselingen die we u tijdens de ALV voorleggen:
Om gezondheidsredenen heeft Christel de Maar afscheid moeten nemen als secretaris. De post wordt inmiddels bekleed door Hester Wijenberg. Hester is ondernemer (Secretary Solutions uit Holten) en inmiddels enthousiast lid van De Maatschappij. We zijn erg blij dat Hester ons bestuur versterkt! 

En dan de voorzittershamer. Inmiddels ben ik gedurende 8 jaar met veel liefde en plezier uw voorzitter geweest. Tijd om het stokje over te dragen aan de volgende generatie! Met trots kan ik u meedelen dat Jaimi van Essen – wethouder in Losser en al enige tijd betrokken bij ons departement (o.a. t.b.v. de voorbereiding van het mooie jaarcongres in 2018 met bezoek van de Koning) – graag bereid is uw nieuwe voorzitter te worden. Natuurlijk organiseren we een warme overdracht. Dat wil zeggen dat ik met uw welnemen tot het einde van dit kalenderjaar betrokken blijf.
Ik wens u toe dat u het volhoudt en gezond blijft!

Mede namens het bestuur,

Trudy Vos

Trudy Vos bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden