8 en 9 september 2017: D’RAN17 festival voor democratie, dialoog en durf

Willen we de wereld een beetje mooier maken, dan zullen we dat toch echt samen moeten doen: Burgers, de overheid, instellingen, bedrijfsleven, én politici.

Samenwerken is soms lastig, doordat het onderlinge vertrouwen er in onvoldoende mate is, de afstand te groot lijkt, of omdat we domweg geen weet van elkaar hebben.

Laten we elkaar daarom opzoeken en met elkaar in dialoog gaan. Laten we, met respect voor elkaars posities, samenwerken aan het oplossen van vraagstukken die ons allemaal aangaan: Vraagstukken op het gebied van: werk, wonen, gezondheid, onderwijs, voeding, veiligheid en meer.

Het D’RAN17 festival brengt mensen en organisaties bij elkaar en verbindt ze, om samen te werken aan een vitale democratie waarin het prettig leven is. Naast een aantrekkelijk inhoudelijk programma met inspirerende gasten en sprekers, is er volop ruimte voor kunst & cultuur, bijzondere optredens en natuurlijk voor eten en drinken.

Het festival D’RAN17 is gratis toegankelijk, heeft geen winstoogmerk en heeft de ANBI-status.

Waar komt het vandaan? D’RAN17 is de eerste in een lange reeks van jaarlijkse festivals geïnspireerd op de Folkemødet op het Deense eiland Bornholm. De Folkemødet heeft zich de afgelopen vijf jaar bewezen als belangrijke inspiratiebron voor de Deense lokale en nationale politiek.

Voor wie is het? D’RAN17 is er voor iedereen. Iedereen is welkom. Iedereen heeft een stem èn krijgt een podium. Meedoen en meepraten wordt zeer op prijs gesteld, maar lekker rondstruinen en genieten van de optredens kan natuurlijk ook.

Waar is het? Roombeek Enschede

En wanneer?
D’RAN17 start op vrijdagochtend 09.30 uur. De officiële opening is om 12.30 uur. Op zaterdagmiddag 15.30 uur wordt D’RAN17 afgesloten met een flitsend einddebat over de toekomst van Nederland en die van Twente in het bijzonder.

Voorbeelden sessie D’RAN17:

  • Het ROC van Twente organiseert voor hun eerstejaars een introductieprogramma van één dag voor het vak Burgerschap. Dit programma is voor iedereen toegankelijk
  • Hogeschool Saxion organiseert voor de studenten van de minor Politiek & Bestuur een debat over de vernieuwing van ons politieke bestel
  • Het thema Wonen wordt gedurende twee dagen ingevuld door partijen als woningcorporaties, ontwikkelaars, overheden, aannemers, Saxion en architecten
  • De Jonge Maatschappij heeft een programma gericht op jongeren rondom de thema’s Wonen, Arbeidsmarkt en Politiek Bestuur
  • Het Waterschap laat zien hoe wateroverlast kan worden beperkt door samenwerking met burgers
  • Inwoners van een buurtschap bij Bad Bentheim vertellen over hoe zij gezamenlijk eigenaar zijn geworden van een windpark
  • De Regio Twente brengt de agenda van Twente in discussie

Kijk voor de laatste stand van zaken over het programma op: www.dranfestival.nl.

Departement Twente


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden