17 mei 2017 Algemene Ledenvergadering

Voorafgaand aan de reguliere maandelijkse bijeenkomst van de Maatschappij Departement Oost-Brabant, hebben we de jaarlijkse ALV gehouden. Tijdens deze bijeenkomst vond een bestuurswisseling plaats en is er aandacht besteed aan het financiële jaarverslag van ons departement.

Bestuurswisseling Ruud op den Kamp heeft aangegeven zijn functie als voorzitter neer te willen leggen in verband met de groei van zijn onderneming. Ruud blijft wel binnen het bestuur werkzaam als  penningmeester want hij volgt Matthijs Osse wiens termijn erop zat en zich niet herkiesbaar stelde. Maarten Bijleveld volgt Ruud op als voorzitter van ons departement. Astrid Camp stelt zich ook niet herkiesbaar. Wouter Bensdorp is als algemeen bestuurslid herkozen. Het bestuur van ons departement wordt versterkt met de komst van Wiarda Panman als algemeen bestuurslid.

Het huidige bestuur bestaat per 17 mei uit de volgende personen

1.   Maarten Bijleveld voorzitter
2.   Ruud op den Kamp penningmeester
3.   Fennard Drenth bestuurslid
4.   Wouter Bensdorp bestuurslid
5.   Wiarda Panman bestuurslid

Financieel jaarverslag De kascontrole commissie (KCC) is tevreden over de resultaten van het afgelopen jaar. Er zijn twee adviezen van de KCC die het bestuur meeneemt in het komende jaar namelijk dat nota’s voor de locaties structureel op naam van het departement moeten en niet meer op persoonlijke titel. Soms kwam dit namelijk voor door de regeldruk. Tevens buigt het bestuur zich de komende tijd over het advies om no-show kosten (dus de kosten die ons departement maakt als leden of introducees zich niet tijdig afmelden) op een nader uit te werken manier in rekening te brengen. Verder is de KCC tevreden over de manier waarop de financiën het afgelopen jaar zijn beheert. KCC geeft décharge voor het financieel jaarverslag. Het komende jaar zal de KCC bestaan uit Paul Driessen en Harry Bekkers.

Jan van Homelen vroeg aan het einde van de ALV enige spreektijd om zijn waardering voor het bestuur uit te spreken en dan met name voor het werk van het afgelopen jaar en de wijze waarop zij dit gedaan heeft. De uitgaven van het bestuur zijn dermate klein dat hij de suggestie doet om de recente wijzigingen in het bestuur op gepaste wijze te gaan vieren.

Na de ALV liepen we in de zomerse zon naar het Boshuijs voor een heerlijke lunch. Na de lunch was er dit maal een presentatie uit één van de O’s die in ons departement de minste leden heeft, namelijk de O van onderwijs.

17 mei 2017 Verslag lezing door Jacqueline de Theije - van Ewijk van DOE. Jacqueline is initiatiefneemster van Stichting Democratisch Onderwijs Eindhoven (DOE), een sociocratische kringorganisatie die onderwijs biedt aan kinderen tussen 4 en 21 jaar. DOE is onlangs verhuisd naar een nieuwe locatie in Veldhoven want de school was op de oude locatie uit haar jasje gegroeid. Inmiddels zijn er 60 leerlingen op deze school en zijn er 27 samenwerkers (deels part-time) werkzaam op deze school.

Jacqueline vertelt dat sociocratisch onderwijs zich kenmerkt doordat leerlingen vanaf de kleuterleeftijd wordt ‘aangeleerd’ om eigenaar te zijn van je eigen leerdoelen. Dit betekent dat kinderen gesprekken met leerkrachten hebben over wat zij zelf willen leren en leren te bepalen wat daarvoor nodig is en wie hen kan helpen. Er wordt zowel binnen als buiten onderwijs geboden. De kern van sociocratisch onderwijs is dat je leert om respect te hebben voor jezelf en anderen en je omgeving, vertelt Jacqueline. Met mooie en sprekende foto’s die Jacqueline heeft meegenomen, kunnen we een kijkje nemen in de school waar leerlingen met elkaar, bovenbouw- en onderbouw,  samen leren. Dat kan zowel praktisch zijn als theoretisch. We zien kinderen Monopoly spelen omdat dit spel een middel was om een leerdoel te bereiken voor een jongetje van 6. We zien oudere kinderen over boeken gebogen maar ook een ouder kind dat in de tuin aan het experimenteren is met metaal. We zien allemaal verschillende taferelen, behalve een leerkracht die voor de klas staat en op de traditionele wijze les geeft. Kinderen die op middelbare school niveau onderwijs hebben via DOE, doen deel-staatsexamen zodat zij zich desgewenst kunnen focussen op 1 vak en deze ook eerder kunnen behalen dan het laatste jaar. De verschillende deel-staatsexamens vormen samen weer een compleet diploma.

    

Jacqueline legt ons tot slot uit hoe de verschillende kringen binnen DOE functioneren. Wekelijks is er de schoolkring waarbij iedereen aanwezig kan zijn. In deze kring wordt het reilen en zeilen van de school besproken. Maar daarnaast zijn er ook activiteiten-kringen en de bemiddelings-kring. In die laatste kunnen leerlingen en onderwijzers met elkaar in gesprek om tot oplossing van een conflict of een probleem te komen.

We hebben door de enthousiaste presentatie van Jacqueline kennis kunnen maken met een vorm van onderwijs die vernieuwend is. Jacqueline: ”Inspiratie, ruimte, vertrouwen en veiligheid is wat voor mij telt en wat ik ieder kind wil bieden om zich te ontwikkelen.”

Wilt u meer informatie over deze school? Bezoek dan de website.
Jacqueline de Theije telefoon 040 3046236 mail: info@doe040.nl.

Volgende bijeenkomst: Woensdag 21 juni 2017 Borrel bij het Kunsthuys te Best. 

Departement Oost-Brabant


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden