Landelijke algemene ledenvergadering

Geachte leden,

Graag nodigt het landelijk bestuur u bij dezen van harte uit op donderdag 5 oktober a.s. voor een algemene ledenvergadering van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 5 oktober a.s. zal in ieder geval de begroting van 2018 besproken worden en zullen andere onderwerpen aan de orde komen, zoals het verloop van alle goede initiatieven die op dit moment in het land ontstaan om De Maatschappij weer goed op de kaart te zetten. 

Binnen de algemene ledenvergadering worden de leden vertegenwoordigd door afgevaardigden. Elk departement heeft een afgevaardigde. Wie de afgevaardigde van uw departement is, is aan het departement maar in de regel blijkt dat de voorzitter te zijn; elk departement kan een ander persoon als afgevaardigde aanwijzen. Indien niemand van een departement aanwezig kan zijn, kan een volmacht worden verstrekt aan een afgevaardigde van een ander departement. Het is niet meer mogelijk om het landelijk bestuur een volmacht te verstrekken.

Ondanks dat alleen afgevaardigden stemrecht hebben binnen de algemene ledenvergadering, zijn alle leden van De Maatschappij van harte welkom de vergadering bij te wonen.

De algemene ledenvergadering vindt plaats op 5 oktober a.s. van 13.00 tot 14.00 uur, voorafgaand aan het jaarcongres. De algemene ledenvergadering vindt plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63 in Amsterdam. Hier zal vanaf 12.00 uur een lunch voor u klaarstaan.

Voor de agenda en bijhorende vergaderstukken kunt u klikken op onderstaande links.
- Agenda
- Notulen ALV 28 juni 2017
- Begroting 2018
- Toelichting op de begroting 2018
- Concept jaarrekening 2016

Voor de voor benoeming tot lid van het hoofdbestuur voorgedragen personen, treft u hieronder linkjes naar een nadere kennismaking aan.
Marloes van der Have
Daniëlle de Jonge
Jan Timmers
Feddo Hartelust

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de ALV via de aanmeldbutton in deze uitnodiging of door een mail te sturen naar het landelijk bureau.
Heeft u zich nog niet aangemeld voor het jaarcongres dan kunt u dit hier alsnog doen. Let op, u dient te zijn ingelogd om u als lid aan te melden.

Mochten er nog vragen zijn, kan te allen tijde contact met het landelijk secretariaat (070-3141940) of mij worden opgenomen. 

Met vriendelijke groet,

Wouter Admiraal
secretaris

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden