Departement Drenthe

De departementen organiseren jaarlijks 250 bijeenkomsten voor de leden van De Maatschappij. Voor de bijeenkomsten van departement Drenthe kijkt u op de homepage bij het evenementenoverzicht.

Door de regionale invulling wordt gebruik gemaakt van de kracht en de kennis die aanwezig is in de regio. Regionale contacten worden zo goed mogelijk benut en ingezet om verbanden aan te gaan met vertegenwoordigers uit de gouden driehoek: het bedrijfsleven, openbaar bestuur en kennisinstellingen.

Een regionale indeling maar een landelijk netwerk!

De departementen hebben elk hun eigen bestuur.

Departementaal Bestuur


Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden