De relatie tussen het Koninklijk Huis en de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel dateert al sinds de oprichting van De Maatschappij in het jaar 1777.

De relatie tussen het Koninklijk Huis en de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel dateert al sinds de oprichting van De Maatschappij in het jaar 1777. In dat jaar verspreidden de directeuren van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen met toestemming van Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Willem V, protector der Maatschappij en gemachtigd door de algemene vergadering van 21 mei 1777, hun plan meerdere bevordering van den Koophandel, Land- en Akkerbouw, Visscherijen enz. in ons Vaderland en de Volksplantingen van deezen staat.

Dit leidde tot de oprichting van de Oeconomische Tak, waarbij de Prins, onderhands gepolst of hij bereid zou zijn tot deze Tak toe te treden, een gunstig antwoord gaf.
Vanaf het eerste begin heeft onze Maatschappij steeds de grote belangstelling van het Koninklijk Huis mogen ondervinden. In 1931 word onze Koningin, toen nog Prinses Juliana, beschermvrouwe van onze Maatschappij. In 1947 werd Prins Berhard beschermheer.

Jaarvergaderingen werden door de Koningin bijgewoond in 1933 te Rotterdam en in 1962 te Haarlem en door Prins Berhard in de jaren 1937, 1951, 1953, 1964 en 1970.

Toen Prins Claus nog maar net in Nederland was, oriënteerde hij zich over taak en werkzaamheden van de Maatschappij door een vergadering van het hoofdbestuur bij te wonen.

Op 3 september 1980 ontving het hoofdbestuur van De Maatschappij de mededeling dat Koningin Beatrix gaarne het beschermvrouwschap op zich wil nemen. Dit werd met grote instemming ontvangen.

Op 28 januari 2013 kondigde Beatrix met een toespraak op de Nederlandse televisie en radio aan dat ze haar ambt op 30 april van datzelfde jaar zou overdragen aan haar oudste kind, de Prins van Oranje. Koning Willem-Alexander heeft het beschermvrouwschap overgenomen van zijn moeder Prinses Beatrix en is sinds 30 april 2013 beschermheer van De Maatschappij. 
Wij zijn hierdoor als De Maatschappij erg vereerd mede gezien niet alle beschermvrouwschappen van Prinses Beatrix overgenomen zijn door de Koning.

Fotografie koningshuis door: Jeroen van der Meyde
 

 

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden