Terug naar verslagleggingen

Zaanstreek krijgt goed nieuws tijdens succesvol jaarcongres

De Zaanstreek heeft in 2014 nog vóór Groot-Amsterdam, van alle Nederlandse regio’s de beste vooruitzichten, gelet op indicatoren als nettowinstmarge, arbeidsproductiviteit, investeringsratio, liquiditeit en solvabiliteit. Dat blijkt uit de ‘Preview regio top-40’ van de Rabobank, die hoofdeconoom Hans Stegeman presenteerde. Goed nieuws voor de regio en een opsteker voor het departement Zaanstreek-Waterland, dat het succesvolle 230ste landelijke jaarcongres van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel op 10 oktober 2013 in Zaandam heeft georganiseerd onder het motto ‘De slagkracht van uw regio’. De conclusie: stedelijke regio’s hebben de toekomst, maar dan moeten zij zichzelf wel op de kaart zetten.

Het thema van het congres, ‘De slagkracht van uw regio’, sluit naadloos aan op de nieuwe weg die De Maatschappij anderhalf jaar geleden is ingeslagen, onder leiding van haar nieuwe landelijke voorzitter Luuc Mannaerts, die constateerde: “Er is meer transparantie en tegelijk een hechtere band met de departementen. Jullie moeten het doen.” Voorzitter Guido Voss van het organiserende departement is opgetogen over het grote aantal van 230 deelnemers aan het congres, onder wie veel potentiële leden (introducees). Volgens hem is bewust gekozen voor het Hembrugterrein in Zaandam als decor voor het congres, omdat het past bij het thema. Tijdens een rondleiding werd duidelijk dat op het bijna 43 hectare grote voormalige Defensieterrein – waar ooit wapens en munitie zijn gemaakt en gifgassen voor testdoeleinden zijn geproduceerd – veel kansen liggen voor ambachtelijke, creatieve en innovatieve bedrijven.

Bijval
In de aula op het terrein konden de sprekers, onder leiding van journalist Pieter-Jan Hagens, op veel bijval rekenen: trendanalist Christine Boland, Rabobank-hoofdeconoom Hans Stegeman, rijksplanoloog Allard Jolles en investeerder Désirée van Boxtel. Datzelfde gold voor Bart Geleijnse, die het mede door hem bedachte stripduo Fokke & Sukke commentaar liet leveren op de diverse lezingen. Ook het jaarcongres zelf werd niet gespaard. Fokke: “Hartstikke leuk natuurlijk, een conferentie over de economische kracht van je regio.” Sukke: “Maar moeten jullie niet werken vandaag?” Tijdens de afsluitende forumdiscussie – met Van Boxtel, Jolles, Marlies Wijhe, algemeen directeur van het Zwolse familiebedrijf Wijhe Verf, Dennis Kooren, directeur van Rabobank Zaanstreek, Mirjam Bink, mede-initiefnemer van ONL voor ondernemers en burgemeester Geke Faber – werden de puntjes op de i gezet.
Burgemeester Faber constateerde dat op weinig plekken wonen en industrie zo verweven zijn als in Zaanstad. “Dit is een van oudsher een krachtregio, dat is een gegeven, maar ook in gebieden met krimp moeten bestuurders en ondernemers naar de mogelijkheden kijken.” Uit het debat bleek verder dat identiteit heel belangrijk is om aantrekkelijk te zijn als vestigingsplaats voor bedrijven. Het nieuwe Inntel hotel in Zaanstad, dat op het oog bestaat uit opgestapelde Zaanse houten huisjes, Is daar een voorbeeld van. Ook de rol van gemeentebesturen is belangrijk. Mirjam Bink deed de suggestie een gezonde concurrentiestrijd te ontwikkelen tussen gemeenten bij het over de streep trekken van ondernemers. Kooren: “Een gedifferentieerd bedrijvenaanbod is goed voor de werkgelegenheid.” Tijdens de aansluitende aangeklede borrel werd nog lang nagepraat.

                           

Diane Moretbekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden