Terug naar verslagleggingen

Marijke Cornelissen spreekt namens Etty Hillesum Lyceum

Woensdagavond 7 december namen we plaats in de schoolbanken van Etty Hillesum Lyceum. Uit de Perspectief-bijeenkomst die we eerder dit jaar met Rabobank organiseerden, bleek dat de (vermeende) kloof tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven een uitdaging is voor de toekomst van Deventer. Tijdens deze bijeenkomst lichtte Marijke Cornelissen namens Etty Hillesum Lyceum toe hoe de VMBO-opleiding met ingang van volgend schooljaar wordt vormgegeven. Ze nam ons mee in de “7 werelden”,  die de leerlingen moeten vormen tot toekomstige goede en gewaardeerde medewerkers voor bedrijven in onze regio. Crista Mekkering en Leon Kooijker van ROC Aventus gingen onder meer in op de vraag hoe soft skills aan bod komen in hun opleidingen. Verder lichtten zij toe wat hun wensen zijn om te komen tot meer samenwerking tussen ROC Aventus en het bedrijfsleven. Derde en laatste spreker was Monica Ubas van Van Lente installatietechniek. Van Lente heeft acht jaar geleden een eigen opleiding opgezet voor hun medewerkers, omdat men ontevreden was en bleef over de kwaliteit van de leerlingen die van MBO-scholen kwamen.

Onder leiding van dagvoorzitter Martine Witteveen kwam een discussie op gang, waarbij niet allen kritische vragen werden gesteld, maar ook werd nagedacht over mogelijke oplossingsrichtingen. Zoals Martine het in haar slotwoord treffend verwoordde, zijn beginnetjes gemaakt voor het maken van “touwbruggen” ter overbrugging van de kloof.

Onder het genot van een borrel werd door de aanwezigen nagepraat en nader kennis gemaakt.

Met deze bijeenkomst hebben we de agenda voor 2016 afgerond. Op 11 januari zullen we het glas met elkaar heffen op 2017.

Diane Moretbekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden