Terug naar verslagleggingen

Jaarcongres 2012

‘Jubileum’-jaarcongres inspireert, verbindt en zet aan tot nadenken!

De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel bestaat 235 jaar. Het departement West-Brabant heeft de viering van zijn 150ste verjaardag donderdag 8 november 2012 afgesloten als gastheer van het 229ste landelijke Jaarcongres in de gebouwen van de Nederlandse Defensie Academie, de vroegere KMA, in Breda. Voorzitter Gerben van der Harst kan tevreden zijn. Niet alleen is het congres vlekkeloos verlopen, het thema: ‘Met energie naar de toekomst! Van een lineaire naar een circulaire economie’ heeft, volgens landelijk voorzitter Luuc Mannaerts ruim 250 leden en introducés getrokken, zo’n 50 meer dan in 2011.

“De Maatschappij blijft zich richten op ondernemers, kennisinstellingen en organisaties met een publieke functie en het leggen van verbindingen daartussen. Tegelijk willen we als landelijk bestuur en hechtere band met de departementen en daar regionaal invulling aan geven”, aldus voorzitter Luuc Mannaerts tot de toehoorders in de aula van de academie. “Ons doel is ondernemerschap te stimuleren via de honderden bijeenkomsten in onze 27 departementen. daarom hoop ik dat deze bijeenkomst u ertoe aanzet na te denken, elkaar te inspireren en gedachten te delen.” In West-Brabant
lukte het alvast de belangstelling te wekken van vertegenwoordigers van de gouden driehoek.
Volgens voorzitter Gerben van der Harst blijft het ledental groeien en is het ook in deze crisistijd gelukt lokale ondernemers te vinden voor het sponsoren van de organisatie van het jaarcongres. “De Nederlandse defensie academie heeft zelfs de faciliteiten op dit prachtige terrein ter beschikking gesteld.”
de inzet van het departement past, aldus Mannaerts, helemaal bij De Maatschappij. Aan het einde van de dag zette hij Hans Hertoghs, oudbestuurslid van West-Brabant en voorzitter van de Lustrumcommissie van het departement in het zonnetje.

Verbinding
Hij heeft de titel van het thema twee keer gelezen, maar volgens Mannaerts heeft circulaire economie te maken met vooraanstaande mensen uit onder meer het bedrijfsleven die zich inzetten voor en zorgen maken om de wereld. “daaruit spreekt opnieuw verbinding, die tussen de oude en de nieuwe economie.” Duidelijk werd, ook uit de inleidingen van Dick Benschop, president-directeur van Shell, hoogleraar René Wijffels, die micro-algen als dé brandstof van de toekomst ziet, en deltacommissaris Wim Kuijken dat Nederland effectiever moet omspringen met natuurlijke hulpbronnen om onze samenleving duurzamer te maken. Dat vraagt van alle sectoren binnen de gouden driehoek een verandering van denken, werken en ondernemen.

Het succes van het 229ste jaarcongres van De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, De Maatschappij, laat weer eens zien hoe deze vereniging van ondernemers en vertegenwoordigers van overheids- en kennisinstellingen, leeft bij haar leden. Het draait meer dan ooit om verbinding. Tussen de landelijke organisatie en de departementen, de drie poten van de
gouden driehoek, de oude en de nieuwe economie. 

                              

Diane Moretbekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden