Terug naar verslagleggingen

Diversiteit staat hoog op de agenda

 

“je kunt als werkgever niet meer zeggen dat je diversiteit niet belangrijk vindt”, stelt prof. dr. Marieke van den Brink (RU) tijdens de bijeenkomst op 17 november. Kijk maar eens naar de demografische gegevens: er zijn meer vrouwen dan ooit actief op de arbeidsmarkt, er zijn relatief veel mensen werkzaam boven de 55+, de generatie Y staat aan de poorten te rammelen en de globalisering en migratiestromen maken de Nederlandse beroepsbevolking onherroepelijk kleurrijker. “Als je toekomstbestendig wilt zijn als werkgever, moet je wel iets doen met diversiteit”, aldus Margreet Blaisse, president van Rechtbank Gelderland en een van de panelleden van vandaag.

Profiteren van diversiteit
Toch is het niet zo best gesteld met de diversiteit in Nederlandse organisaties: 1 op de 4 managers is een vrouw en slechts zo’n 2 procent van alle leidinggevende functies wordt bezet door mensen met een migratie-achtergrond. Ook de panelleden steken de hand in eigen boezem. Blaisse vertelt dat bij de Rechtbank Gelderland de man-vrouw-verhouding 37%-63% is en dat ze vooral streeft naar een kleurrijker personeelsopbouw. Sander Spekle, HR-manager bij Vivare, geeft aan dat de man-vrouw-verhouding in zijn organisatie aardig gelijk opgaat (ook in managementfuncties). Maar binnen functiegroepen is vaak een van beide seksen sterker vertegenwoordigd. Hij heeft de ambitie om daarin een mix te creëren. Marjan van den Broek, teamleider Educatie & Entree bij ROC RijnIJssel wijst erop dat organisaties kunnen profiteren van het advies van mensen met een andere culturele achtergrond, bijvoorbeeld bij problemen met mensen van hun eigen gemeenschap.  

Op naar een inclusieve organisatie
Van den Brink wijst erop dat organisaties vaak diversiteitsprogramma’s hebben en dat deze in de praktijk nogal eens een dode letter zijn. Een manier om een inclusieve organisatie te creëren, is door je bewust te zijn van je eigen vooroordelen. “We maken sociale categorieën en koppelen daar stereotypen aan. Die beïnvloeden de kansen die een individu heeft in de maatschappij en binnen een organisatie”, aldus Van den Brink. Voer voor discussie, zo bleek al tijdens haar lezing en de paneldiscussie daarna. Onder leiding van Tonita Garritsen ontstond er een levendige discussie, o.a. aan de hand van de stellingen als ‘Een organisatie presteert beter als haar personeelsbestand een afspiegeling is van haar klanten’ en ‘Zolang de meerderheid van management en directie bestaat uit blanke mannen, met een snor en 55+ gaat er natuurlijk nooit een divers personeelsbestand komen’. En de ruim dertig aanwezigen waren heerlijk verdeeld: gele (voor) en blauwe (tegen) kaartjes toonden telkens een breed pallet aan meningen. Reden genoeg om ook tijdens de borrel met elkaar de geest te slijpen.  

Diepgang en open gedachtewisseling
We zijn content met de kwaliteit van de bijeenkomst, waarin zowel ruimte was voor diepgang als voor een open gedachtewisseling. We hebben ook van de aanwezigen enthousiaste reacties ontvangen en waren blij met de gesprekken en kruisbestuivingen die naderhand ontstonden.


Hartelijke groeten,

Tonita Garritsen en Liesbeth Timmermans
(namens het bestuur van departement Arnhem)

Diane Moretbekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden