Openingsborrel met voorafgaand de ALV

Graag nodig ik u hierbij, namens het bestuur, uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van departement 's‑Gravenhage, gevolgd door een ledenborrel, op donderdag 5 september aanstaande. De algemene ledenvergadering vangt aan om 18.00 uur en eindigt uiterlijk om 19.00 uur, direct gevolgd door een borrel. Locatie: Bleyenberg, Grote Markt 10, Den Haag.

Bleyenberg is gevestigd in het oude Kwantumgebouw op de Grote Markt in Den Haag en is vernoemd naar de heer C.A.J. Bleyenberg, die 15 jaar lang bedrijfsleider was. Bleyenberg heeft een van de mooiste rooftopbars van Den Haag.

De agenda voor de algemene ledenvergadering van het departement 's‑Gravenhage van 5 september 2019 luidt:
1.      Opening.
2.      Inleiding door de voorzitter.
3.      Secretariaatsverslag 2018.
4.      Financieel verslag 2018 en verslag van de kascommissie en vaststelling jaarrekening 2018 (stukken ter inzage bij de secretaris, mr. P. Hoogendoorn, Bezuidenhoutseweg             57 te 's‑Gravenhage, mondeling verslag ter vergadering).
5.      Verlenen van décharge aan kascommissie.
6.      Benoeming kascommissie.
7.      Verlenen van décharge aan het bestuur over het in 2018 gevoerde bestuur en beleid.
8.      Aftreden Annelies Kronenberg – van der Loo.
9.      Benoeming Anne-Marie Hitipeuw-Gribnau; herbenoeming van Pierre van Aalst als bestuurder voor een tweede termijn van 4 jaar.
10.    Voorstel halveren cateringfee voor 1 jaar.
11.    Voorstel aandraagbonus nieuwe leden.
12.    Wat verder ter tafel komt.
13.    Sluiting.
Indien u voormelde stukken wilt inzien, verzoek ik u daarover per e-mail contact met mij op te nemen via pchoogendoorn@gmail.com.

Aanmelden:
Voor de algemene ledenvergadering met aansluitende borrel kunt u zich aanmelden via website of door een e-mail te sturen naar info@de-maatschappij.nl.

Het bestuur hoopt u op 5 september a.s. te begroeten.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur departement 's-Gravenhage
Peter Hoogendoorn

Aanwezige introducees 0

Er zijn nog geen introducees aanwezig

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden