Mail naar relatie

Geannuleerd: 'Wat zou jij beslissen?'

75 Jaar vrijheid, ook in de Hoeksche Waard!

Dit jaar viert Nederland 75 jaar bevrijding. Alle reden om daar bij stil te staan. Via allerlei media wordt teruggeblikt naar wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, opdat wij niet vergeten hoe verschrikkelijk dat is geweest. Oorlogen en conflicten komen echter nog steeds voor. Een bijzondere manier om daar bij stil te staan is het woord te geven aan een veteraan, die enkele meer recente conflicten heeft meegemaakt. Aloys Bijl (59) komt op woensdag 22 april zijn verhaal vertellen op een bijzondere manier. Het zal maar kort gaan over wat hij heeft meegemaakt en meer over wat je ervaart in oorlogs- en crisissituaties. Elke veteraan (Militair) moet tijdens zijn of haar missie keuzes maken. Vaak moet er in korte tijd een beslissing worden genomen, die bepalend kan zijn voor leven of dood. Dit soort afwegingen en dilemma's staan centraal in 'Wat zou jij beslissen?' de titel van de bijeenkomst.

Als deelnemer van de bijeenkomst mag je, als je dat wilt, in de schoenen staan van een militair op missie en ga je ervaren hoe het is om beslissingen te nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. Het is een bijzondere en leerzame manier om te leren hoe lastig het nemen van ingrijpende beslissingen is.

Aloys Bijl verzorgt deze bijeenkomsten het hele jaar door vanuit het Veteraneninstituut. De ervaring leert dat de gevoerde gesprekken soms intensief kunnen zijn en er behoefte bestaat om ze af te ronden. Dat kan er toe leiden dat het gebruikelijke eindtijdstip van 14.00 uur overschreden kan worden.

Als locatie is gekozen voor de Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland. Tijdstip 12.00 tot 14.00 uur inclusief aperitief en lunch. Deelname kost € 20,00, wij verzoeken u vriendelijk dit vooraf over te maken op de bankrekening van het departement Hoeksche Waard NL60 RABO 0323 0405 00. U kunt ook ter plaatse contant betalen of pinnen. 

Met vriendelijke groet,
het bestuur van het departement Hoeksche Waard

Ben Pluimer - Jack de Leeuw - Miranda den Tuinder - Wim Nobel - Alie 't Hooft - Carla van Emmerik

Meld u nu aan voor dit evenement.

Aanwezige leden 0

Er zijn nog geen leden aanwezig

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden