Wonen, een basisbehoefte!

Hoe hoog de nood in Nederland is voor mensen om een passende en betaalbare woning te vinden, blijkt wel uit de vele demonstraties van de laatste tijd. De Maatschappij departement Hoeksche Waard is daarom enthousiast over de uitnodiging van HW Wonen om te horen hoe zij deze uitdagingen aangaan in de Hoeksche Waard.

Dennis Lausberg, directeur bestuurder van HW Wonen zal een toelichting geven over de uitgangspunten van het woonbeleid op portefeuille- en dorpsniveau. Dat de opgaven voor HW Wonen enorm en ook divers zijn, blijkt uit de in 2020 opgestelde Prestatie Afspraken over de volkshuisvesting in de Hoeksche Waard tussen HW Wonen, het Huurdersplatform Hoeksche Waard en gemeente Hoeksche Waard. Ook is het naast het bouwen voor eigen behoefte van belang te komen tot een extra programma dat kan voorzien in de toegenomen instroom van bewoners van buiten de Hoeksche Waard.


Daarnaast zal Kevin Uijtdewillegen, vastgoedstrateeg HW Wonen, ons meenemen in hun duurzaamheidsbeleid, de opgave voor 2050 en de route daar naar toe. De Gemeente Hoeksche Waard heeft zich als doel gesteld in 2050 een klimaatneutrale regio te zijn en in 2040 is energieneutraal de ambitie. Klimaatadaptie, circulair bouwen en biodiversiteit zijn hierbij een belangrijk thema en krijgen de aandacht. De woningen die HW Wonen bouwt zijn dan ook energiezuinige, aardgasvrije ‘’Nul op de Meter’’ (NOM) woningen waarbij een energieprestatievergoeding (EPV) wordt doorberekend aan de huurders. Deze woningen passen in het beeld van de regionale ambities op de lange termijn. Ook zal Kevin uitleggen hoe HW Wonen te werk gaat rondom haar bestaande woningvoorraad in relatie tot de verduurzamingsopgave, wat daarbij komt kijken en wat onze eigen ambities zijn.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 oktober van 16.00 tot 18.00 uur bij HW Wonen, Lamborghinilaan 4, 3261 ND Oud-Beijerland. U kunt zich aanmelden via de aanmeldbutton of via email hoekschewaard@de-maatschappij.info. Mocht u onverhoopt alsnog verhinderd zijn, wilt u zich dan ook afmelden, dit in verband met de voorbereidingen voor deze middag. De kosten voor deelname volgen in de uitnodiging.

het bestuur van De Maatschappij - departement Hoeksche Waard

Ben Pluimer - Jack de Leeuw – Carla van Emmerik - Miranda den Tuinder – Alie ‘t Hooft - Paul de Bruijn - Kevin Uijtdewillegen

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden