WATERSNODEN 1462-1953

WATERSNODEN 1462 - 1953

Markante herinneringen met Leon Peeters, stadsgids Dordrecht

Twee weken geleden werd de beruchte watersnoodramp uit 1953 herdacht. In beeld op nationale televisie, in herinnering bij de mensen die het 70 jaren geleden hebben meegemaakt. Een ramp die geleid heeft tot 1836 doden en enorme materiële schade. Ook tot de Deltawerken (waar ook de Voorstraat deel van uitmaakt).

Dordrecht was ook onder water komen te staan. Daar zijn tot de dag van vandaag nog sporen van te zien.

Ons lid Leon Peeters, tot niet zo heel lang geleden nog een keurig gekleed advocaat, heeft zijn toga ingeruild voor een paar wandelschoenen en dito jack. Met veel plezier laat hij belangstellenden de mooie en soms minder mooie plekjes van Dordrecht zien waarbij die plekken met elkaar verbonden zijn door een thema. Leon Peeters gidst ons door de stad Dordrecht langs de markante herinneringen vanaf 1462 tot 1953. Het is eigenlijk overbodig


Leon Peeters, stadsgids Dordrecht

Op donderdag 9 maart a.s. verzamelen wij om 15.45 uur bij het Onderwijsmuseum aan de Burgemeester de Raadtsingel 97 te Dordrecht waar een kop thee of koffie wordt geserveerd. Om 16.15 uur neemt Leon ons mee de stad in om na ca anderhalf uur af te ronden ter hoogte van het drie rivieren punt. Aansluitend een afrondend aperitief en dan individueel terug naar huis.

Hoewel in het kader van deze stadswandeling geen museumkaart voor het Onderwijsmuseum noodzakelijk is, wordt u - wanneer u in het bezit daarvan bent - verzocht de museumkaart bij de entree te tonen. Deelname door leden van het departement is kosteloos. We kunnen er echter niet omheen introducees en niet-leden van het departement € 20,-- in rekening te brengen.

Wij dringen aan om u tijdig op te geven. Ook omdat de maximale groepsgrootte beperkt is want het natuurlijke stemvolume van onze gids is krachtig maar niet onbegrensd. Aanmelding via de button onder aan de pagina of de site (de-maatschappij.nl). Wij hopen u op 9 maart a.s. te mogen ontvangen.

Het bestuur van het departement Drechtsteden

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden