Vónk: Slow Democracy

Vónken: een krachtig programma waarin we in 30-60 minuten de kennis en kunde van leden opdelven. 14 april 16.00 uur.  Meld je meteen aan!

Begin van dit jaar zijn we binnen ons departement een ‘Lees Community’ gestart.
De deelnemers: Margaret Dalman, Eric Hanszens, Aart Martens, Hugo Nieuwpoort en Didier Piets.

Onderstaand boek is bij ons onder het vergrootglas gegaan.

‘Slow Democracy- Hoe we de globalisering kunnen beheersen en ons lot in eigen handen nemen’ van David Djaïz  

Waarom dit boek?
In de tweede helft van de 20e eeuw is mondiale economische integratie het panacee voor welvaartsgroei. De gepredikte globalisering maakt de weg vrij voor eenwording op wereldschaal, aangewakkerd door het verdwijnen van fysieke grenzen en door het verdwijnen van afstanden. Nu ervaren we een samenleving die steeds sterker gepolariseerd is, ingegeven door een scheve inkomens – en welvaartsverdeling. In westerse democratieën lijkt de middenklasse te verdwijnen, juist de maatschappelijke klasse die decennialang voor stabiliteit zorgde. In het nieuwe millennium waarin flink getornd wordt aan de verkregen zekerheden. Drie crises duwen ons met de neus op de feiten: de financiële crisis van 2008, de in versnelling geraakte democratische crisis (Brexit) en de steeds nijpender ecologische crisis. Er ontstaat een breuk tussen het kapitalisme en de democratie. Djaïz analyseert de ontwikkeling tot op heden in drie etappes, gelardeerd door historische feiten. Tot slot neemt hij ook nog de wereldwijde corona pandemie mee als vierde crisis. Heeft de ongeremde globalisering ons geholpen bij het streven naar een vredige en eerlijke samenleving? Stof tot nadenken en voer voor dialoog en discussie! Precies waar we als De Maatschappij voor staan: dialoog en discussie over maatschappelijke thema’s en het verbinden van generaties!

Quote over het boek: ‘Djaïz plaatst zich met dit visionaire boek wat mij betreft in het rijtje van meer illustere landgenoten en progressieve geestverwanten zoals Thomas Piketty, Bruno Latour en Pierre Rosanvallon, met wie hij in elk geval het grootse denkgebaar deelt’.

Uitnodiging
Wij zijn met veel plezier en enthousiasme vier avonden aan de slag gegaan met het boek. Vanuit het boek konden we actuele ontwikkelingen in een samenhangend perspectief zetten.

Nu is het moment aangebroken om onze ‘resultaten’ met jullie te delen en in gesprek te gaan. Daarom nodigen we je van harte uit om op woensdag 14 april 2021 van 16.00 tot 17.00 uur deel te nemen via Zoom.

Aanmelden
Als je je aanmeldt via de website sturen wij je kort van tevoren een uitnodiging met een link naar dit vónkmoment. Op 14 april om 15.55 uur kun je dan inloggen door op de link te klikken.

We kijken er naar uit om samen te vónken en zo in verbinding te blijven.

Hartelijke groet,
namens het bestuur, de programmacommissie en de Lees Community

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden