Uitnodiging Algemene vergadering 18 april 2024 Drechtsteden

Geachte leden van departement Drechtsteden,

Hierbij nodigen wij de leden van het departement Drechtsteden van harte uit om de ledenvergadering bij te wonen op 18 april 2024. Dit keer weer eens “ouderwets” tussen de middag. Het wordt hard werken en daarom begint de vergadering om 12.30 uur in de Conneszaal Da Vinci, Leerparkpromenade 100 in Dordrecht. Om de vergadering te kunnen volhouden wordt tijdens de bijeenkomst een (broodjes) lunch geserveerd.  

Agenda

1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 12 oktober 2023
3. Jaarverslag secretaris 2023, bespreking
4. Jaarverslag penningmeester 2023 met jaarstukken 2023 en begroting 2024, goedkeuring
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Vaststelling jaarrekening 2023 en dechargeverlening bestuur
7. Samenstelling kascontrole commissie 2024
8. Bestuur, vacatures
9. Nalatenschap van onze vereniging.
10. Nieuws uit het land
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
13. Sluiting

De stukken worden u gelijktijdig met de per e mail verstuurde uitnodiging aangeboden. Het verslag van de Kascommissie volgt later.
Hierbij de links naar de stukken:
Jaarrekening 2023
Jaarverslag Secretariaat over 2023
Agenda

Deze bijeenkomst staat uitsluitend open voor leden van het departement Drechtsteden. U kunt zich op de bekende weg aanmelden via de knop onder aan deze uitnodiging.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden