Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en zomerborrel

Beste leden,

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 25 augustus 2022.

De algemene ledenvergadering begint om 17:00 uur en zal plaatsvinden bij het Academiehuis Grote Kerk in Zwolle aansluitend zal er een zomerborrel plaatsvinden bij het Stadsstrand in Zwolle.

Programma:

17:00 uur ontvangst
17:15 uur start ALV
17:45 uur sluiting ALV
18:00 uur zomerborrel – Stadsstrand Zwolle
20:00 uur afsluiting
 

Waar: Academiehuis Grote Kerk Zwolle
Adres: Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle
Kosten: € 0,-
Parkeren: Q-park Maagjesbolwerk              

De agenda voor de ledenvergadering luidt als volgt:

1.    Opening
2.    Notulen jaarvergadering 2021
3.    Jaarverslag 2021
4.    Jaarstukken 2021 en verslag van de kascontrolecommissie
5.    Décharge bestuur;
6.    Ontslag en Décharge Jolande Gomolka en Marieke Buit-Timmer
7.    Benoeming kascontrolecommissie 2021
8.    Begroting 2023 en presentatie jaarplanning
9.    Benoeming nieuwe bestuursleden
10.  Rondvraag
11.  Sluiting

De vergaderstukken zijn eveneens per e-mail op te vragen.

Graag zien wij u donderdag 25 augustus! U kunt zich uiterlijk tot 22 augustus aanmelden via de aanmeldknop of via zwolle@de-maatschappij.info

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van De Maatschappij, departement Zwolle

Marieke Buit, secretaris.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden