Stichting Wijnhuisfonds


De inschrijvingstermijn is reeds verlopen. Vanwege de zaalgrootte is inschrijving echt niet meer mogelijk!

Tijdens dit bedrijfsbezoek maak je écht kennis met Stichting Wijnhuisfonds. Niet alleen door te luisteren naar een boeiende presentatie, maar ook door binnen te kijken bij het prachtige object De Wildeman in Zutphen, waar de Stichting is gehuisvest. Ook kan het zo zijn dat we nog langs Huize Borro of het Bolwerck zullen lopen.

 

 

Het Wijnhuisfonds is in 1927 opgericht en daarmee één van de oudste instellingen voor monumentenbehoud in Nederland.
 

Het Wijnhuisfonds heeft hart voor het historisch karakter van Zutphen. De doelstelling is niet voor niets: “Het bevorderen van het stedelijk schoon in de gemeente Zutphen door zorg voor instandhouding van hetgeen aldaar van belang is uit het oogpunt van geschiedenis of kunst”. In de praktijk betekent dat:

- het verwerven en restaureren van verwaarloosde of anderszins in de knel komende panden;
- het verhuren van monumentale woningen en bedrijfsruimten (en heel soms verkopen daarvan);
- het zorgen voor een levendige en aantrekkelijke binnenstad;
- het vergroten van betrokkenheid van inwoners en bezoekers bij het cultureel erfgoed in Zutphen,
  bijv. door panden voor het publiek toegankelijk te maken.

Datum: dinsdag 21 november 2023
Tijd: 12.00 - 14.00 uur
Locatie: Zaadmarkt 88 te Zutphen (De Wildeman).

Afhankelijk van het aantal deelnemers kan het nodig zijn uit te wijken naar een op dat moment nader aan te geven locatie.

De kosten voor deze bijeenkomst (incl. lunch) bedragen € 17,50. Tevens willen we je er nog op attenderen dat je je kosteloos kunt afmelden tot 24 uur voor de bijeenkomst via: zutphen@de-maatschappij.info.

NB: tijdens de bijeenkomst kunnen foto's worden gemaakt, die op sociale media worden geplaatst. Indien dit voor jou niet wenselijk is vernemen wij dit graag schriftelijk tijdig voor de bijeenkomst. Indien wij geen schriftelijke reaktie hebben ontvangen gaan wij er van uit dat je tegen het voornoemde geen bezwaar hebt.

Namens het bestuur Departement Zutphen,
Natale, Brigitte & Judith

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden