Geannuleerd: Bijeenkomst met uitreiking LEF-prijs, prijs van de Maatschappij en ALV

Beste leden,

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst (volledig corona-proof) waarin Marc Kamermans, belastingadviseur van MTH, een inleiding zal verzorgen waarbij hij ons een (scherpe) toelichting zal geven op de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen.

Na de inleiding zal de LEF-prijs worden uitgereikt aan een ondernemer die LEF heeft getoond. De jury o.l.v. de burgemeester van Soest, de heer Rob Metz, maakt de winnaar bekend en reikt de prijs uit. Daarnaast wordt de prijs van De Maatschappij uitgereikt aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappij in zijn geheel.

De middag staat wederom o.l.v. Arjan te Lintelo.

Wij nodigen u uit om één of meerdere introducees mee te nemen. 
Aanmelden kan t/m 5 oktober a.s. via de website of door een mail te sturen naar: eemland@de-maatschappij.info.

Voorafgaand aan de bijeenkomst zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden gehouden. Deze vergadering heeft in verband met de maatregelen rond Covid-19 niet in juni kunnen plaatsvinden. Een officiële uitnodiging, inclusief de vergaderstukken, zullen u z.s.m. worden toegestuurd.

Dit jaar zijn we te gast bij Pot Verhuizingen/Logistiek, Databankweg 18 te Amersfoort.

Programma:
16.15 uur: Inloop en registratie
16.45 uur: Algemene Ledenvergadering
17.00 uur: Welkomstwoord
17.05 uur: Inleiding door Marc Kamermans
17.30 uur: Uitreiking LEF-prijs en Prijs van de Maatschappij
17.40 uur: De winnaar aan het woord
18.10 uur: Afsluiting officiële gedeelte en nazit (uiteraard met inachtneming van de anderhalve meter afstand)

Tot donderdag 8 oktober!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van departement Eemland


Peter van Breugel, voorzitter

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden