In gesprek met Pete Hoekstra, ambassadeur VS

Dinsdag 25 juni 2019 gaan de leden van de departementen ’s-Gravenhage en Leiden in gesprek met H.E. de heer Pete Hoekstra, sinds 10 januari 2018 ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland. De actualiteit geeft voldoende aanleiding voor een tweegesprek, immers de huidige (geo-)politieke ontwikkelingen vragen om diplomatieke duiding.

Geschiedenis
Nederland droeg New York in 1674 officieel over aan Engeland en ruim een eeuw later werd de Verenigde Staten een onafhankelijke natie. Nederland was het eerste land dat de VS als zelfstandig land erkende, nadat de door Thomas Jefferson opgestelde onafhankelijkheidsverklaring in 1776 door de verschillende Amerikaanse kolonies was ondertekend. Deze ‘Declaration of Independence’ is deels gebaseerd op het Nederlandse Plakkaat van Verlatinghe uit 1581, waarmee Nederland zich onafhankelijk verklaarde van de Spaanse koning.

Diplomatieke relatie tussen beide landen
Nederland was het eerste Europese land dat diplomatieke betrekkingen met de VS onderhield. In Den Haag werd ’s werelds eerste ambassade van de Verenigde Staten geopend in 1782. John Adams was de eerste ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. Deze functie bleek een opstap naar een grote politieke carrière. In 1796 werd hij benoemd tot de tweede president van de VS. Door de eeuwen heen hebben de Verenigde Staten en Nederland op meerdere terreinen een warme relatie met elkaar gehad. Zowel politiek en militair als economisch en cultureel.

De huidige ontwikkelingen in de wereld, de opkomst van China als groot machtsblok veroorzaakt een nieuwe mondiale dynamiek. Dat vraagt om een andere aanpak van Europa en Nederland in het bijzonder. Wat is de visie van een van onze oudste bondgenoten op dit onderwerp? Deze en andere onderwerpen zullen uitgebreid aan bod komen.

Biografie van H.E. de heer Hoekstra
Biografie van de heer Post

Locatie:          Carlton Ambassador Hotel, Sophialaan 2, Den Haag
Voertaal:        Engels

Met vragen kunt u zich wenden tot het bestuur (pc.hoogendoorn@pelsrijcken.nl).

Leden worden van harte uitgenodigd om ook hun eigen netwerk op deze bijeenkomst te attenderen en als introducés aan te melden. Gelet op de verwachte belangstelling, meld u tijdig aan, vol is vol!

Dit betreft een bijeenkomst in collegiale samenwerking met het departementen Leiden.

De besturen van de departementen ’s-Gravenhage en Leiden.

Programma

17:30 uur Inloop in de Senator/Govenor Room, Carlton Ambassador Hotel the Hague
18:00 uur Welkom door Hans van der Eerden, voorzitter departement ’s-Gravenhage
18:10 uur Inleiding door H.E. de heer Pete Hoekstra, Ambassadeur Verenigde Staten
18:30 uur Inleiding door de heer Willem Post, Amerika-deskundige, historicus en publicist
18:45 uur Tweegesprek tussen de heren Hoekstra en Post met interactie van de aanwezigen
19:30 uur Afronding en napraten met drinks & bites
20:30 uur Einde bijeenkomst

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden