Verduurzaming lokale mobiliteit

Vlak voor deze gortdroge zomer is de Klimaatwet gepresenteerd. Aan ambities geen gebrek: 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030, die in 2050 moet zijn opgelopen naar 95%. Een aanzienlijk deel van deze reductie zal afkomstig moeten zijn van CO2-beperkingen rondom mobiliteit. Mobiliteitsvraagstukken zijn dan ook steeds meer onlosmakelijk verbonden met verduurzaming. Wat betekent dat voor de mobiliteit in en rondom Arnhem? Wat betekent dit voor u? Welke kansen biedt slimme technologie? Dat is het thema van onze bijeenkomst op donderdag 6 september. Meld u meteen aan.

Duurzame mobiliteit is niet alleen goed voor onze aarde, maar ook voor de luchtkwaliteit en daarmee onze gezondheid. Arnhem is een van de weinige Nederlandse gemeenten die ondanks haar ligging (de Veluwe) niet voldoet aan de Europese eisen voor luchtkwaliteit. De kwaliteit van ‘onze’ lucht is vergelijkbaar met het dagelijks meeroken van 6 sigaretten. Hoewel de beoogde milieuzones veel aandacht hebben gekregen in de landelijke media, zijn ze niet het ei van Columbus. Wat is er nog meer nodig om de mobiliteit in en rondom Arnhem te verbeteren? En wat kunnen organisaties daar zelf aan bijdragen? Frans Tillema, lector Intelligente Mobiliteit van de HAN, zoomt in op de vraag ‘hoe kan intelligente mobiliteit bijdragen aan een schonere lucht?’. Na zijn lezing gaan Arno van der Steen, mobiliteitsmakelaar bij VNO-NCW en Marion Braams-De Groot, directeur van het Clean Mobility Center, in gesprek over de rol die Arnhemse werkgevers en onderwijsorganisaties kunnen pakken als het gaat om de verduurzaming van de lokale mobiliteit. Dat doen we op een passende locatie: het Clean Mobility Center op IPKW.

Programma
16.00u    Ontvangst
16.30u    Lezing Frans Tillema, lector Intelligente Mobiliteit
17.15u    Pauze
17.30u    Panel met
                Arno van der Steen, mobiliteitsmakelaar VNO-NCW
                Marion Braams-De Groot, directeur Clean Mobility Center
18.00u    Start borrel
19.00u    Eind programma

We kijken uit naar uw komst en zijn benieuwd naar uw opvattingen omtrent verduurzaming van de mobiliteit.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden