Prof. Dr. A.W. Kleijn over Kernenergie

'Naar de kern van het Klimaatprobleem'

Klimaatproblemen, energie en nieuwe technologie vormen actuele aandachtspunten in ons huidig bestaan en daarom belangrijk voor onze Vereniging.

Prof. dr. A.W. Kleijn hebben wij bereid gevonden om voor ons te spreken over Kernenergie en het Klimaat. 
Bij de RU Leiden en de Universiteit van Amsterdam hield hij zich bezig met het snel uitbreidende vakgebied van duurzame chemie en energie. Motivatie voor dit werk was de problematiek rond klimaatverandering, de eindige voorraden fossiele brandstoffen en de politieke beschikbaarheid van brandstoffen voor de energievoorziening.

Er is geen energiecrisis, maar een klimaatcrisis, waarin we de uitstoot van broeikasgassen snel verminderen om de in Parijs afgesproken doelen te behalen. Kernenergie is een van de opties. Kerncentrales zijn relatief compact de CO2 uitstoot is klein, maar ze produceren gevaarlijk afval.
Inzet van kernenergie voor Nederland lijkt een afweging tussen atoom, aardgas, biomassa, zon- en windenergie. Helaas zijn de laatste twee niet altijd beschikbaar en we moeten de opgewekte energie opslaan, maar hoe?
In de toekomst komt er een nieuwe optie: kernfusie. Als het goed werkt zijn daarmee de problemen voor energie en klimaat opgelost. Kernfusie is er nog niet, maar wel in aantocht.

Prof. Kleijn studeerde natuur- en scheikunde in Leiden en Amsterdam en is emeritus hoogleraar aan beide Universiteiten. Hij werkte aan studies over de wand van een kernfusiereactor en een omzetting van CO2 in bruikbare stoffen. Hij was oprichter en de laatste 5 jaar directeur van een onderzoekcentrum in Chengdu, China.

Aanmelden kan via de website.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden