Lunchbijeenkomst in wijk Poelenburg

Poelenburg 
Een wijk die 1,5 jaar geleden landelijk groot in het nieuws kwam door beelden van de treitervlogger Ismael Ilgun.
Premier Rutte noemde de jongeren tuig van de richel, de politie greep hard in en de gemeenteraad eiste van het college van burgemeester en wethouders een plan om de wijk te verbeteren. Dit alles heeft uiteindelijk geresulteerd in het Actieplan Poelenburg Peldersveld.

Belangrijk doel van het Actieplan is om kinderen in deze wijk net zo veel kansen en perspectieven op een goede opleiding en werk te bieden als in andere wijken. Maar dat is niet eenvoudig in een wijk waar 1 op de 3 kinderen opgroeit in armoede, Turks de voertaal is, waar 23% van alle uitkeringen in Zaanstad naartoe gaat, waar een deel van de wijk leeft in een parallelle samenleving en waar het criminele pad voor veel jonge jongens een lonkend perspectief is.
Professionals uit de wijk vertellen u hoe het voor kinderen in de wijk is om hier op te groeien. Wat is er nodig om deze kinderen een goede toekomst te geven?
En zijn er rolmodellen in de wijk die inspiratie kunnen zijn voor kinderen om te werken aan hun toekomst?

Na het inzoomen op het Actieplan willen we met u in gesprek over de manier waarop het onderwijs en bedrijfsleven een belangrijke bijdrage kunnen leveren om een nieuwe generatie opgroeiende kinderen in Poelenburg meer kansen te bieden op een goede toekomst.

Na afloop is er gelegenheid om een rondleiding in de moskee te krijgen.
Locatie: Sultan Ahmet Moskee, Poelenburg 156 in Zaandam.
Tijd: 12.00 tot 14.00 uur.

U kunt zich aanmelden via de website van De Maatschappij of per e-mail info@de-maatschappij.nl vóór 14 mei a.s.
De kosten van deze lunchbijeenkomst bedragen € 20,- bij binnenkomst te voldoen (er kan gepind worden). Mocht u na uw opgave alsnog verhinderd zijn dan verzoeken wij u ons daarvan tijdig in kennis te stellen. Bij een niet-tijdige afmelding, minstens twee dagen voor de lunchbijeenkomst, zijn wij helaas genoodzaakt u een bedrag ad € 20,- in rekening te brengen.

Indien u zelf aan deze uitnodiging geen gevolg kunt geven, kunt u deze uiteraard geven aan belangstellenden binnen uw bedrijf.

Wij zien u graag op donderdag 17 mei a.s.

Met vriendelijke groet,

Bestuur departement Zaanstreek-Waterland

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden