Perspectief voor Deventer/Salland (deel II)

Nederland wil voorop lopen. Maar waarin? In kennis en expertise of in productie? Of in beide? En hoe realiseren we dat? Om te ontwikkelen, is het belangrijk blijvend na te denken over de ontwikkelingen in de (nabije) toekomst. Maar hoe ziet die toekomst eruit? Hoe ziet ons land er over een aantal jaar uit? Waar zijn wij goed in?  En waar willen wij ons geld mee verdienen? Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid zich? Zijn er verschillen in regio’s? Voor welke uitdagingen staan wij? Wat kunnen wij nu doen om in te spelen op de verwachte ontwikkelingen? En hoe kunnen overheid, ondernemers en onderwijs gezamenlijk uitdagingen aangaan?

Begin 2016 heeft De Maatschappij Deventer de eerste Perspectief-bijeenkomst georganiseerd. Uit deze zeer inspirerende sessie kwam onder andere, dat we in deze regio sterk zijn in ‘Innovatie in de Zorg’. Enkele heel goed bezochte, hooggewaardeerde, bijeenkomsten in het Deventer Ziekenhuis hebben dit vervolgens onderstreept. Destijds hebben we toegezegd om met enige regelmaat gezamenlijk het Perspectief van Deventer/Salland te bespreken.

Daarom hebben wij het genoegen om u uit te nodigen voor de tweede “Perspectief voor Deventer/Salland” op dinsdag 20 maart. Aanvang: 19.00 uur!
Op interactieve wijze en via on-line participatie vragen we Uw mening en zullen een gezamenlijk concreet resultaat aan U terug rapporteren. Nieuw is daarbij de samenwerking met MKB Deventer, die deze bijeenkomst samen met De Maatschappij Deventer organiseert en vertrouwd is het gastheerschap van Rabobank Salland.

Programma:
19.00 uur        Ontvangst bij Rabobank Salland
19.30 uur        Opening gevolgd door digitale werksessie en brainstorm Perspectief voor Deventer/Salland in werkgroepen
20.15 uur        Pauze
20.30 uur        Bespreking van de resultaten
21.00 uur        Einde van het formele gedeelte en start netwerkborrel
21.30 uur        Afspraken voor het vervolg

Graag zien wie u op deze avond en we stellen het op prijs als u een introducee meeneemt, die ook geïnteresseerd is in de toekomst en het perspectief van deze regio.

Aanwezige introducees 15

Zafer Aydogdu

Gemeente Deventer

Steven Bloemen

Rabobank Salland

Agnes Folkersma

Tekst die spreekt

René Frazer

KroeseWevers Accountants

Dick Glaser

Stichting Living Green

Alle introducees bekijken

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden