Openingsbijeenkomst seizoen 2020-2021

Openingsbijeenkomst seizoen 2020-2021

Wij nodigen u van harte uit voor de opening van ons nieuwe seizoen, zoals
gebruikelijk een borrelbijeenkomst, op woensdagmiddag 16 september 2020,
van 17.00-19.00 uur  
in Vlaardingen, ditmaal bij het voormalig hoofdgebouw
op het Unileverterrein.

Wij worden bijgepraat door Bart Bikkers, wethouder Economie, gemeente
Vlaardingen en Bart van de Worp, Inspire, ontwikkelaar Unileverterrein.

           

” Duurzame (Her)ontwikkeling bedrijventerreinen Waterweg” -  Vlaardingen


Onze eerste fysieke bijeenkomst is tevens de opening van ons nieuwe
verenigingsjaar onder het jaarmotto Grenzeloos Waterweg, een wereld van
mogelijkheden. Een mooi programma met vele thema’s en sprekers voor 2020
– 2021. Juist nu is weer duidelijk geworden dat de samenwerking tussen de drie
O’s meer dan noodzakelijk is om onze wereld duurzaam te verbeteren.

En dit geldt zeker bij de herontwikkeling van dit unieke bedrijventerrein.

En hoe wordt dit alles, waarin vele spelers nu al actief zijn, in goede banen
geleid? Wie zorgen hier nu voor de juiste taak- en rolverdeling binnen al die
activiteiten, nu en in de toekomst?  Dit geheel plannen is heel bijzonder werk
dat veelal “achter de schermen” gebeurt.

Over deze uitdagingen kunt u volop vragen stellen en in discussie gaan met de
sprekers en de vertegenwoordigers van onze lokale overheden, immers dit
onderwerp staat ook op de agenda’s van de andere twee Waterweg gemeenten.

Wij begroeten u graag woensdag 16 september a.s. bij het voormalig
hoofdgebouw op het Unileverterrein te Vlaardingen.

Locatie: Vlaardingen, voormalig hoofdgebouw Unileverterrein, Olivier van
Noortlaan 93, 3133 AT Vlaardingen.

Neem gerust ook dit keer een introducé mee, we hebben het allemaal
coronaproof ingericht. Een mooie gelegenheid om elkaar weer te zien en bij te
praten en te luisteren naar dit voorbeeld in Vlaardingen. 

Deze openingsborrel wordt u, traditiegetrouw, aangeboden door de
ontvangende gemeente en het bestuur van De Maatschappij departement
Waterweg- Noord.

Aanmelden kan tot uiterlijk maandagmiddag 14 september 12:00 uur via de
aanmeldbutton. Aangemeld maar toch verhinderd: ook afmelden kan tot dat
tijdstip.

Hebt u opmerking of vragen stuur dan een berichtje naar waterwegnoord@de-
maatschappij.info

Namens het bestuur van De Maatschappij departement Waterweg-Noord,
Ronald Cordes, voorzitter

 

 

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden