Online meeting Het Gooi

De afgelopen weken hebben Eric en Peter alle clubleden en een aantal oud-leden gesproken om te kijken hoe het ons vergaat in dit Corona tijdperk zonder fysieke bijeenkomsten. Gelukkig kunnen we melden dat het alle leden, gezien de omstandigheden, goed gaat. We slaan ons heldhaftig door deze uitdagende periode heen.

We hebben ook van deze belronde gebruik gemaakt om vragen aan de orde te stellen met als thema: “Samen krijgen we corona eronder en samen krijgen we Het Gooi er weer bovenop” (beiden gaan natuurlijk lukken…).

Uit de gesprekken blijkt dat iedereen er reikhalzend naar uitkijkt om elkaar weer fysiek te ontmoeten. Tot die tijd zijn we aangewezen op Zoom meetings, waar onze harten niet sneller van gaan kloppen, maar die we als next best willen inzetten om het contact met elkaar niet te verliezen. Meer dan de helft van de leden stelt een Zoom meeting wel op prijs, mits deze niet langer dan ruim een uur duurt.

Om gehoor te geven aan deze behoefte organiseren we op dinsdag 16 februari een Zoom bijeenkomst, aanvang 20.00 uur tot kort na 21.00 uur. 
Aanmelden kan via de aanmeldbutton in de uitnodiging of door een mail te sturen naar info@de-maatschappij.nlNa aanmelden ontvang je de bevestigingsmail met daarin de inbelgegevens voor deze meeting.

Tijdens deze bijeenkomst willen we stilstaan bij de belangrijkste uitkomsten van de belronde:

  • Het commitment van alle leden om verbonden te blijven aan Het Gooi is groot en een streven van 80% aanwezigheid is acceptabel.
  • De behoefte aan nieuwe leden is ook groot en we denken bijna allemaal wel in staat te zijn een nieuw lid aan te brengen in de komende 12 maanden.
  • Dit gaat wel een stuk gemakkelijker als er meer dynamiek in onze groep komt.
  • Wel is het essentieel dat we voor een duidelijke positionering kiezen en ons als zodanig profileren.
  • De nieuwe leden zijn welkom vanuit de doelgroep van de Maatschappij: het Bedrijfsleven, Onderwijs en de Overheid
  • Naast het interessante netwerk moet het daarbij gaan om persoonlijke ontwikkeling met gelijkgestemden en actieven.
  • Er is behoefte aan een aantal sessies per jaar met onze eigen groep en daarnaast een aantal sessies samen met andere departementen.
  • Bijeenkomsten kenmerken zich door boeiende, inspirerende sprekers en/ of interessante bedrijfsbezoeken.

Voor wat betreft de positionering kunnen we gebruik maken van de ideeën die een werkgroepje van Claire, Sabrina en Jeroen hebben aangeleverd samen met de feedback uit onze belronde. Dit willen we op korte termijn verder vormgeven.
De uitdaging wordt nu voor ons als leden om de uitkomsten te vertalen in concrete acties. Graag willen we dat jullie met ons meedenken hoe we dit kunnen gaan realiseren. Hier komen we tijdens onze Zoom bijeenkomst op terug.

Ook willen we in deze Zoom bijeenkomst een rondje Barometer doen, waarbij we allemaal vanwege de tijd maar 2 minuten “zendtijd” per persoon krijgen. Een alternatief kan zijn dat we een paar leden wat langer aan het woord laten in plaats van iedereen kort. Onze vraag is of er leden zijn die wat langer over hun persoonlijke situatie of een belangrijke gebeurtenis willen spreken of die wellicht met een prangende vraag zitten waar je graag feedback op wilt. Zo ja, laat dit dan per omgaande weten bij een van de bestuursleden.

We kijken uit naar de volgende Zoom bijeenkomst en zien dan hopelijk alle leden, met een wijntje, biertje (of kopje koffie) weer even in beeld.

Hartelijke groet,

Nathalie, Joloma, Gobert, Eric en Peter

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden