Onderwijs & Maatschappij: een (on)gelukkig huwelijk?!

Het bestuur van De Maatschappij departement Eemland nodigt u uit voor een hele bijzonder Themabijeenkomst Onderwijs titel Onderwijs & Maatschappij: een (on)gelukkig huwelijk?!

Aanleiding

Al sinds het kinderwetje van Van Houten is De Maatschappij betrokken bij het onderwijs. Soms met een praktische bijdrage, zoals ten tijde van de oprichting van Nyenrode. Soms met een bijdrage aan het debat, zoals nu. Iedere tijd heeft eigen uitdagingen en vraagt om een andere benadering. Veel van de huidige publieke discussies gaan over belangrijke randzaken zoals de werkdruk van en een tekort aan leraren. Zonder af te doen aan de relevantie van deze onderwerpen wordt tijdens dit debat meer ingaan op het langetermijnperspectief. De Maatschappij heeft onderwijs als een van haar pilaren waarop zij gebouwd is, maar hoe ziet het onderwijs haar verhouding met de maatschappij?

Centrale vragen

Hoe staan de verschillende typen onderwijs in de maatschappij? Hoe verhoudt het onderwijs zich tot de ondernemers van nu en van de toekomst en waar liggen wederzijdse groeikansen? Bedrijven en overheid kunnen niet zonder de mensen die op dit moment gevormd worden. Hoe geeft het onderwijs vorm aan die mensen? Én is het onderwijs überhaupt alleen voor kinderen en jongeren?

Met bijdragen van verschillende inspirerende sprekers van het onderwijs is uw aanwezigheid essentieel voor het slagen van de bijeenkomst. Waar kan het onderwijs ook uw dagelijkse praktijk versterken en omgekeerd?

Sprekers

  • Moderator: Job Christiaans (Directeur / Bestuurder van Onderwijs Maak Je Samen Groep en Voorzitter Nationale Onderwijsweek) 
  • Spreker vanuit het HBO: Jan Bogerd (Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht
  • Spreker vanuit het MBO: Marlies Verkuijlen (Voorzitter College van Bestuur MBO Amersfoort)
  • Spreker vanuit het VO: (Voortgezet Onderwijs): Inge Sterenborg (College van Bestuur Meerscholen)
  • Spreker PO: Erik van Lingen (Voorzitter College van Bestuur PCBO Amersfoort en Voorzitter Bestuur Stichting ABC Amersfoort)

Programma

16:45

Inloop

17:00

Welkom

17:05

Opening

17:20

Inhoudelijk programma

18:20

Afsluitend Woord

18:22

Borrel(hapje)

19:00

Einde

 

Aanmelden kan tot en met maandag 22 mei om 17.00 uur!

Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden