Ondernemerschap op De Maas!

Beste Leden,

Peter Goedvolk werd wel eens in de Quote500 als het ‘succesvolle’ oliemannetje gekarikaturiseerd nadat hij na een lang gevecht met de grootaandeelhouders de sleutels van zijn Argos moest inleveren. Goedvolk, die bekendheid verwierf als oprichter van olie- en brandstofhandelaar Argos, had toen al laten zien een opmerkelijke ondernemer te zijn.

Argos Oil werd in 1984 opgericht door Peter Goedvolk. Hij nam toen een kleine oliehandel in de Hoeksche Waard over. Het bedrijf heette Goud en had slechts twee personeelsleden. Het bedrijf breidde echter snel uit, zowel autonoom als door overnames. Zo werd omstreeks 1995 het Vlaardingse bedrijf Argos gekocht. De rest is geschiedenis. Het bedrijf groeide uit tot een organisatie met 550 medewerkers en een omzet van ruim 2 miljard euro en had een voortrekkersrol in de biodieselindustrie. ‘Soms vind ik het wel jammer dat olie niet uit de energiemix is weg te denken’ vertrouwde Goedvolk toen aan het papier toe.

Meer recent laat Goedvolk van zich horen  door de overname van TNO Bedrijven met een meerderheidsbelang in First Dutch Innovations onder welke naam een portfolio van 27 jonge en snel groeiende technologiebedrijven met in totaal ruim 1100 medewerkers in de sectoren 'high tech', gezondheid en energie verder gaan. Goedvolk ziet zijn nieuwe bedrijf als 'spin in het web' tussen ondernemers, financiële partijen, kennisinstellingen en universiteiten. De bedrijven in de portefeuille krijgen van First Dutch Innovations ondersteuning op het gebied van strategie, commercie en financiën.

Wat drijft deze man, hoe kijkt hij naar de wereld, zijn ondernemerschap en zijn rol in het web van ondernemers, financiële partijen, kennisinstellingen en universiteiten?

Introducee
Kent u binnen uw netwerk partijen die in de sectoren ondernemerschap, onderwijs of openbaar bestuur opereren, dan zijn zij van harte uitgenodigd om kennis te maken.
We hopen dat u als lid bereid bent om ook uw netwerk aan te laten sluiten bij De Maatschappij.

Gevraagd wordt deze uitnodiging te delen met geïnteresseerden, ook via Linkedin. Word volger via Linkedin Companypage departement Rotterdam.

Mede namens bestuurleden Shenaz, Marieke, Peter Paul

Peter Caljé,
Voorzitter

Aanmelding en deelname
Aanmelden kan via de aanmeldbutton. Mocht dit niet lukken dan graag een mail sturen naar info@de-maatschappij.nl
Deelname € 22,50 p.p. UITSLUITEND over te maken naar IBAN NL54ABNA025.39.85.358 t.n.v. NMNH departement Rotterdam o.v.v. uw naam, datum bijeenkomst (en factuurnummer).
Bij eventuele annulering minder dan 3 dagen voor de bijeenkomst blijven de kosten van deelname verschuldigd!
Aangemeld maar toch verhinderd: Graag een mailbericht naar rotterdam@de-maatschappij.info of een sms naar 06-10616429.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden