Netwerkbijeenkomst met Wilfred van Elzakker

De foodsector is een van de dragende economische sectoren voor de provincie Zeeland. Met ‘food’ wordt de hele keten van uitgangsmaterialen, primaire productie, verwerking, handel en verkoop aan consumenten (winkels en horeca) bedoeld. Zeeland is daarbij uniek door primaire productie zowel op het land als in het water. Deze foodsector staat voor de grote uitdaging om te versterken en te vernieuwen teneinde aantrekkelijk en succesvol te blijven. Zowel maatschappelijke opgaven (een bijdrage leveren aan duurzaamheid en gezondheid) als belangrijke megatrends (zoals digitalisering, bewustwording en individualisering) vragen om aandacht. Daarnaast zijn er de product-specifieke ontwikkelingen die het speelveld veranderen.

Het wordt steeds duidelijker dat in een globaliserende markt bovenstaande uitdagingen het best aangepakt kunnen worden door regionale samenwerking en clustering. Niet alleen binnen de keten van het bedrijfsleven, maar ook met de onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden/NGO’s. Deze zogenaamde ‘triple helix’ samenwerking en clustering voor Zeeland wordt gebouwd en uitgebreid in het kennis- en innovatienetwerk FoodDelta Zeeland. In een sterk netwerk kunnen de juiste verbindingen gelegd worden en ontstaat een innovatiesysteem. Dit netwerk - het Zeeuwse foodcluster – kan hiermee de benodigde versterking en vernieuwing realiseren.

Het kennis- en innovatienetwerk FoodDelta Zeeland werkt aan de clustering van bedrijven, onderwijs/onderzoek, overheden en maatschappelijke organisaties.  

Wilfred van Elzakker werd geboren in 1964 in Terneuzen. Hij is commercieel directeur van de Zeeuwse supermarktketen Agrimarkt. Hij werkte daarvoor bij grote landelijke supermarktketens. Van origine is hij slager. Van Elzakker is tevens voorzitter van de Stichting FoodDelta Zeeland.

Op donderdag 28 maart zal hij spreken over de FoodDelta.

U bent van harte welkom de bijeenkomst bij te wonen. Aanmelden is mogelijk via de website of bij het secretariaat: fdmwinter@icloud.com

 

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden