Netwerkbijeenkomst met Willem den Ouden

Het was de bedoeling dat op de netwerkbijeenkomst van donderdag 8 juni a.s. een gezamenlijke voordracht zou worden gehouden door Willem den Ouden en de directie van Van Oord. Helaas hebben wij het programma moeten wijzigen.

Willem den Ouden, managing director Centre of Expertise Deltatechnology verbonden aan de HZ, University of Applied Sciences, zal de voordracht geheel voor eigen rekening nemen. Het Centre of Expertise richt zich op het opleiden van professionals, kennis valoriseren, innovatie en de internationale positie versterken. 
Het Delta Platform is voortgekomen uit het Centre of Expertise Delta Technology. Het platform verbindt eigenaren van complexe deltavraagstukken met experts van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, bedrijven en overheden. Door een integrale benadering ontstaan nieuwe inzichten en kennis, die direct terugvloeien in het delta-onderwijs. Het Delta Platform is daarmee een katalysator voor internationale delta-innovaties en een living lab voor onderzoekers, docenten en studenten.

U bent van harte uitgenodigd deze interessante voordracht bij te wonen.
U kunt u daarvoor aanmelden via zeeland@de-maatschappij.info

Programma

16:00 uur Inloop
16:30 uur Voordracht Willem den Ouden
17:30 uur Borrel

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden