Lunchbijeenkomst Strategie

Geachte leden,

Op donderdag 18 oktober a.s. vindt onze eerstvolgende lunchbijeenkomst plaats, zoals gebruikelijk in Restaurant Binnenmaas van 12.00-14.00 uur. Deze keer zal de bijeenkomst een heel specifiek onderwerp hebben, namelijk de strategie van ons eigen departement!

Er wordt op vele fronten hard gewerkt aan de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Door deze fusie zullen op verlerlei gebieden nieuwe ontwikkelingen en contacten ontstaan, niet alleen op bestuurlijk gebied maar ook in het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld zal het nieuwe elan haar uitwerking hebben. Vanuit ons motto "verbinden, inspireren en vernieuwen" en onze unieke positie kan De Maatschappij daar een eigen bijdrage aan leveren. Daarover willen wij graag met onze leden in gesprek in een interactieve bijeenkomst.

Op welke thema's gaan we ons richten?

Hoe kunnen we overheid, bedrijfsleven en onderwijs inspireren?

Wie kan ons helpen ontwikkelingen in gang te zetten die de Hoeksche Waard versterken?

Hoe zou de Hoeksche Waard zich moeten ontwikkelen?

Deze maar ook andere vragen en ideeën zullen de revue passeren waarbij ieders mening zeer op prijs wordt gesteld.

Uw ideeën gaan onze agenda voor de komende jaren bepalen, dus zorg dat u erbij bent!

U kunt zich aanmelden voor de lunchbijeenkomst tot dinsdag 16 oktober a.s. Als u zich reeds eerder heeft aangemeld, hoeft u zich niet nogmaals aan te melden.
Vanaf woensdag 17 oktober kunt u zich aan- of afmelden via Restaurant Binnenmaas, 0186-601629.

Graag tot ziens op 18 oktober a.s.!

Met vriendelijke groet,
het bestuur van het departement Hoeksche Waard

Ben Pluimer - Jack de Leeuw - Wim Nobel

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden