Lunchbijeenkomst met Pieter Cobelens

Veiligheid is niet vanzelfsprekend

Nederland is een veilig land ondanks de vele dreigingen die er onmiskenbaar zijn en een onvermijdelijke verhoogde paraatheid van onze (veiligheids)diensten. Aan die veiligheid wordt dag en nacht onvermoeibaar gewerkt. Op het hoogste niveau! Op donderdag 21 februari biedt “De Maatschappij” u een kijkje achter de schermen van onze veiligheid. Te gast is Generaal-Majoor b.d. drs. Pieter Cobelens, voormalig Directeur Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Een flamboyante spreker en een eminent duider van onze wereld vanuit het veiligheidsperspectief.

Pieter Cobelens speelde 14 jaar een belangrijke rol in het optreden van de Nederlandse krijgsmacht. Zo was hij als Directeur Operaties verantwoordelijk voor het Nederlandse optreden in Irak en Afghanistan. In zijn laatste functie bij Defensie transformeerde hij als Directeur de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst in een moderne dienst die bondgenoten als belangrijke speler beschouwen. Hij was luchtmachtofficier, volgde de KMA en de Hogere stafvorming, is bestuurskundige, overheidsmanager van het jaar 2005 en vele malen onderscheiden waaronder – op aanvraag van zijn personeel - het officierschap in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden.  Na zijn afzwaaien in 2011 ging hij verder met zijn missie om Nederland cybertechnisch veilig te krijgen op eigen ‘Nederlandse’ kracht. 

Pieter Cobelens vertelt vanuit zijn ervaring als directeur van de MIVD over de wijze waarop Nederland het risico op terreur beheerst en de afwegingen tussen waarden die daarbij een rol spelen. Overheid en de rechtsstaat vormen de kaders. Hoeveel privacy leveren we in? Wat zijn denkbare scenario’s van die verminderde privacy? Hoe weegt dat af tegen de waarde van terreurbeheersing?

Kortom, u bent van harte welkom op een interactieve lunch op donderdag 21 februari op Sociëteit de Maas. Wij rekenen op uw komst!

Introducee
U bent van harte welkom op deze lunchbijeenkomst ook als u geen lid bent van de Maatschappij. U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met onze voorzitter Peter Caljé (p.calje@stone-ba.nl of 06-12962926)

Aanmelding en deelname voor leden
Aanmelden kan via de aanmeldbutton. Mocht dit niet lukken dan kan je via deze link een mail versturen.
Deelname € 23,50 p.p. UITSLUITEND over te maken naar IBAN NL54ABNA025.39.85.358 t.n.v. NMNH departement Rotterdam o.v.v. uw naam, datum bijeenkomst (en factuurnummer).
Bij eventuele annulering minder dan 3 dagen voor de bijeenkomst blijven de kosten van deelname verschuldigd!
Aangemeld maar toch verhinderd: Graag een mailbericht of een sms naar 06-13998141. 

Kent u binnen uw netwerk partijen die in de sectoren ondernemerschap, onderwijs of openbaar bestuur opereren, dan zijn zij van harte uitgenodigd om kennis te maken met De Maatschappij. Gevraagd wordt deze uitnodiging te delen met geïnteresseerden, ook via Linkedin. 

Wij zien uit naar uw komst.
Mede namens bestuursleden Peter Paul, Eline, Bo en Charlotte 

Peter Caljé,
Voorzitter

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden