Lunchbijeenkomst met Karijn Helsoot van de “stichting Taal naar Keuze”

 Karijn Helsoot

GEANNULEERD


Juist nu - na 1,5 jaar pandemie en (gedeeltelijke) schoolsluitingen - is aandacht geven aan alle talen waar leerlingen mee opgroeien of mee in contact komen, van nog groter belang dan het al was: de cognitieve en creatieve ontwikkeling, het sociale welbevinden, plezier en motivatie van elke leerling nemen erdoor toe, en toe, en toe.
Graag vertel ik u hierover en ga ik met u in gesprek!

Karijn Helsloot is taalkundige en gespecialiseerd in taalbeleid en meertaligheid. Zij heeft Taaltrotters (2002), SJOES (2018) en Alle Talen (2020) gemaakt, programma's over taalvergelijking en meertaligheid voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Zij is mede-auteur van Ruimte voor nieuwe talenten (2017), geschreven voor de PO-raad. De laatste publicaties zijn Rijk aan Talen (2020) en Het Nederlands en de andere talen: samen op school (2021). Zij is oprichter en directeur van Taal naar Keuze, een stichting die scholen helpt talen aan te bieden.

Stichting Taal naar Keuze
De Europese Commissie bepleit dat rond 2025 alle Europese burgers naast hun moedertaal twee andere talen beheersen. Het is de taak van het onderwijsstelsel om dit te realiseren. Stichting Taal naar Keuze is opgericht met het doel om hieraan bij te dragen.

Internationalisering en sociale integratie liggen ten grondslag aan de ambities van de stichting: leerlingen mobiel maken in woord en schrift, en leerlingen de gelegenheid bieden om de erfenis die ze hebben meegekregen – hun achtergrond en identiteit – te koesteren en te ontwikkelen.

Programma
12.00-13.00 uur     lunch
13.00-14.00 uur     spreker – Karijn Helsoot van de “stichting Taal naar Keuze”

Aanmelden kan via de website.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden