Lunchbijeenkomst met burgemeester Hein van der Loo

Lunchbijeenkomst met burgemeester Hein van der Loo, Gemeente Zwijndrecht.

Bio - Burgemeester Hein van der Loo (Zwijndrecht)
W.H.J.M. (Hein) van der Loo is sinds 5 juni 2019 burgemeester van Zwijndrecht.
Van der Loo, geboren op 13 april 1971 in Rosmalen, studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij studeerde af in publiek-private samenwerking, politiek-bestuurlijk management en internationaal bestuur. Daarna was hij werkzaam in de internationale, financiële sector voor Rabobank en ABN AMRO. Van der Loo bekleedde tussen 1995 en 2017 diverse, leidinggevende functies. Daarna was hij werkzaam als zelfstandig adviseur en interim-manager bij onder andere het Erasmus Trustfonds.

Politiek-bestuurlijk
Van der Loo was van maart 2019 tot aan zijn burgemeesterschap in juni 2019 korte tijd lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hij werd op 7 mei 2019 door de gemeenteraad van Zwijndrecht voorgedragen als nieuwe burgemeester. Op 20 mei 2019 heeft de ministerraad op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem te laten benoemen bij koninklijk besluit. De benoeming ging in op 5 juni 2019.

Nevenfuncties
Van der Loo is voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Koninklijke Diergaarde Rotterdam, voorzitter van de raad van toezicht van Verus (Vereniging voor katholiek en protestants-christelijk onderwijs) en bestuurslid van Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953.

Persoonlijk
Van der Loo is getrouwd, heeft vier kinderen en was tot zijn burgemeesterschap woonachtig in Rotterdam.

Werkzaamheden burgemeester 
Van der Loo geeft ons een inkijkje in zijn activiteiten als burgemeester van Zwijndrecht. De burgemeester ziet een aantal uitdagingen voor de gemeente. De thema's veiligheid, leefbaarheid, groei en groen gaan hem aan het hart. "Groei gaat vooral over bouwen en banen. Hoe staan werken en wonen in relatie tot het groene karakter van onze gemeente? Ik zie kansen om Zwijndrecht samen met sociale en economische partners verder te laten groeien."

De Maatschappij departement Drechtsteden nodigt u graag uit voor deze bijeenkomst in het Da Vinci in Dorderecht, voorafgegaan door een lunch.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden