Lijsttrekkersdebat Provinciale Statenverkiezingen

De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan! Weet jij al wie jij jouw stem gunt? En ben jij op de hoogte van wat de politieke partijen in petto hebben voor Zeeuwse ondernemers?

Het verkiezingsdebat van 6 maart geeft hierop een antwoord!


De Maatschappij voor Nijverheid en Handel organiseert samen met Omroep Zeeland een verkiezingsdebat met de Zeeuwse lijsttrekkers. U bent van harte uitgenodigd voor de opname van dit debat, op maandag 6 maart a.s. in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.

Tijdens dit debat komen een gevarieerd aantal onderwerpen aan bod, zoals cultuur, onderwijs, energie, en water. Ook wordt er dieper ingegaan op typisch Zeeuwse thema’s.


Het debat valt uiteen in twee delen. U bent van harte uitgenodigd voor deel 2 van deze debatavond. De onderwerpen en stellingen die in het debat besproken worden, zijn gerelateerd aan veiligheid, gezondheid, sport, landbouw, etc.

In vijf debatrondes met drie lijsttrekkers per onderwerp, komt elke lijsttrekker gegarandeerd aan tafel. Na afloop van elke debatronde, krijgen de lijsttrekkers die niet aan het debat deelnamen, de gelegenheid om te reageren.

Na afloop van de formele debatten is er de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan met de individuele lijsttrekkers.


Aansluitend is er voor de leden van De Maatschappij een borrel c.q. informeel napraten georganiseerd in de ZB.

Het programma ziet er als volgt uit:
18.15 - 18.30 uur    Inloop
18.30 - 20.00 uur    Opname debat deel 2
20.00 - 21.00 uur    Netwerkborrel en einde


De Provincie heeft veel invloed op allerlei zaken binnen de triple helix van onderwijs, ondernemerschap en overheid. Als Maatschappij voor Nijverheid en Handel hechten wij dan ook veel belang aan deze bijeenkomst en de interactie tussen onze leden en politiek. Zodat jij weet waar onze mogelijk nieuwe bestuurders zich sterk voor gaan maken.

Aanmelden kan t/m uiterlijk woensdag 1 maart a.s. via onderstaande link of via secretariaat.depzeeland@outlook.com.

Wij hopen u op 6 maart a.s. te mogen verwelkomen !


NB:
Het debat zal door Omroep Zeeland worden uitgezonden op:
Woensdag 8 maart 20.30 uur - Debat 1
Zaterdag 11 maart 20.30 uur - Debat 2
Maandag 13 maart 20.30 uur - Debat 1 (herhaling)
Dinsdag 14 maart 20.30 uur - Debat 2 (herhaling)

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden