(Big) Data Driven Drug Discovery, slimmer medicijnonderzoek voor precisie medicatie

Bij deze bijeenkomst duiken we in de wereld van de computationele benadering van medicijn ontwikkeling. Door gebruik te maken van predictieve rekenmodellen, machinelearning en datamining is in een vroeg stadium te bepalen welke stoffen het waard zijn om verder te onderzoeken als mogelijk medicijn. Dr. Gerard van Westen zal ons meenemen in het hoe en wat van deze technieken. 

Hij is onderdeel van een kleine groep specialisten over de hele wereld die zich in deze materie verdiepen. Na zijn promotie in proteochemometric modeling en post-doc aan Cambridge University is hij nu bezig met het opzetten van een nieuwe onderzoeksgroep binnen de Universiteit Leiden die als hoofdfocus data analyse en machine learning technieken inzet voor keuzes in medicijnontwikkeling.

De bijeenkomst wordt gehouden op Hubspot. Dat is aan de Langegracht 70. We beginnen om een uur of 6 met een hapje en een drankje. Graag zien wij u daar.

Programma

18:00 uur Inloop
18:15 uur Lezing Dr. Gerard van Westen
19:00 uur Borrel
20:00 uur Einde
Dr. Gerard van Westen

Dr. Gerard van Westen

I am a tenure tracker at the Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR). I am establishing the Computational Chemical Biology group, which focusses on computational methods integrated in different parts of the drug discovery process. The group is embedded in the Drug and Target Discovery research cluster.  The current research is focussed on resistance modeling (viral, biological, and agricultural), polypharmacology modeling, characterisation of allosteric modulators, and innovative treatments for cancer. For this I explore the complementarity of diverse data sources. e.g. the prediction of binding mode (allosterism) using text-mined data, protein, and chemical descriptors.   My PhD was in the field of proteochemometric modeling at the LACDR in collaboration with Janssen Pharmaceutica in Beerse, Belgium. In essence this computational technique allows for the creation of advanced structure-activity relationships based on ligand information, protein information and mutual dependencies. I have done a postdoc at the European Molecular Biology Lab - European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) in the ChEMBL group headed by John Overington. Currently I have authored 36 peer-reviewed publications, obtained three personal grants, co-applied on two others, and have received several awards (among which 'Discover of the year 2013' of the Leiden University faculty of Science). Please see my personal website (www.gjpvanwesten.nl) for further info, posters, and reprint requests.

Aanwezige introducees 8

Remco Beekman

Kris Brouwer

embventures

Olivier van Buren

History@work

Arian Khoshchin

Kinensa

Roderick Kroeze

Ozmo

Alle introducees bekijken

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden