Landelijke algemene ledenvergadering

Geachte leden,

In de eerdere uitnodiging heeft u al gelezen dat er tijdens de ALV van woensdag 16 mei a.s. in het Berghotel in Amersfoort, speciale aandacht is voor het aankomende Jaarcongres. En dat past bovendien heel goed bij een van de pijlers waar De Maatschappij zich op richt: het verbinden van generaties.

Trudy Vos, voorzitter van departement Twente, geeft allereerst een update over het programma van het Jaarcongres 2018. Een glimp van wat er allemaal te wachten staat en ik kan u verklappen dat er een aantal bijzondere onderdelen zijn! En er is meer. Want Trudy komt niet alleen, zij neemt een aantal jeugdleden van haar departement mee naar Amersfoort. Samen vertellen zij over de uiterst succesvolle ervaringen rondom het verbinden van jongeren. Zowel tijdens de ALV als na afloop bij het diner delen de jeugdleden met de aanwezige leden kennis en ervaringen vanuit hun perspectief op De Maatschappij en haar kernthema’s. Een leuk en leerzaam onderdeel wat extra meerwaarde biedt op deze ALV.

Voorts meld ik hierbij nog dat er een kleine wijziging in de agenda heeft plaatsgevonden onder punt 6 Financiële Zaken.
In de eerder aan u gezonden agenda stond:

  1. Verslag financiële commissie
  2. Vaststelling jaarrekening 2017
  3. Verlening decharge financiële commissie
  4. Verlening decharge bestuur
  5. Benoeming financiële commissie

Dit zal wat ons betreft behandeld worden als onderstaand.

  1. Jaarrekening 2017 en toelichting door de penningmeester
  2. Vaststelling van de jaarrekening 2017
  3. Verlening decharge van het bestuur
  4. Toelichting op de financiële commissie
  5. Studentlidmaatschappen 

Tijdens de “na-zit” worden we door de jongste generatie binnen het landelijk bestuur, en de Young Members van het departement Twente meegenomen in een workshop rond verbinden van generaties.

Aanmelden: wanneer u zich nog niet heeft aangemeld voor de ALV kunt u dit doen via de aanmeldbutton in deze uitnodiging of door een mail te sturen naar
info@de-maatschappij.nl.
Tijd: 16.00 tot 18.00 uur met aansluitend een dinerbuffet.
Locatie: Berghotel, Utrechtseweg 225 in Amersfoort.

Mochten er nog vragen zijn, kan te allen tijde contact met het landelijk secretariaat (070-3141940) of mij worden opgenomen.

U bent er toch ook bij?

Met vriendelijke groet,

Feddo Hartelust
Secretaris landelijk bestuur De Maatschappij 

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden