Ira von Harras (ZMF) en Neldes Hovestad (Dow Benelux/VNO-NCW Zeeland)

    

Op donderdag 14 november zullen mevrouw Ira von Harras (directeur Zeeuwse Milieu Federatie) en de heer Neldes Hovestad (algemeen directeur van DOW Benelux en voorzitter van de VNO-NCW Zeeland) gezamenlijk een presentatie houden over de economie in Zeeland in relatie tot de ecologie in de regio naar aanleiding van de ontwikkelingen zoals het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie (RES).
Oog voor de dilemma’s van zowel de industrie als de natuur en milieuorganisaties in de regio, maar met een doorkijk naar mogelijke oplossingen.

Aansluitend is er zoals gebruikelijk, een borrel.

U bent van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen. Daarvoor kunt u zich aanmelden via de website of via fdmwinter@icloud.com.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden