In gesprek met Bernard Wientjes

Het onlangs goedgekeurde compensatiepakket voor het wegvallen van de Marinierskazerne in Vlissingen heeft ongetwijfeld een behoorlijke impact op Zeeland. Er zal stevig worden geïnvesteerd in onze provincie, zowel op sociaal als economisch gebied. Wat zijn de plannen, de uitdagingen en kansen voor onze regio? Een ontwikkeling waar veel werkgevers en bestuurders meer over willen weten!

VNO-NCW Zeeland en De Maatschappij voor Nijverheid en Handel departement Zeeland nodigen u graag uit voor een bijeenkomst waarin speciaal adviseur Bernard Wientjes onze gast zal zijn. Hij zal een toelichting geven op zijn adviesrapport ‘Wind in de Zeilen’. Een panel gaat daarna met hem in gesprek. Er is gelegenheid om ook vanuit de zaal in te gaan op de kansen die het rapport biedt voor Zeeland
en natuurlijk kunnen er ook vragen worden gesteld.


Programma

15:30 - 16:00 uur             Inloop
16:00 - 17:30 uur             Inhoudelijk programma:
                                         Opening door René Smit, voorzitter VNO-NCW Zeeland
                                         Lezing door Bernard Wientjes
                                         Paneldiscussie
                                         Gelegenheid om vragen te stellen
                                         Afronding
17:30 - 18:30 uur             Informeel napraten
                                        
Deze zittende borrel is vanwege de COVID-19 maatregelen uitsluitend toegankelijk voor de eerste 100 aanmeldingen.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden