Gelijk starten, all inclusive, hoe divers kan dat nu zijn?” door Chris van Benschop

UITNODIGING BIJEENKOMST 8 juni 2023, Da Vinci College, aanvang 16.00 uur

        “Gelijk beginnen, all inclusive, hoe divers kan dat nu zijn?”

       Inleiding door Chris van Benschop, wethouder te Dordrecht:

Nog vers in de herinnering ligt de inleiding van Robert Kreukniet, wethouder te Zwijndrecht met o.a. ruimtelijke ordening in zijn portefeuille. Woningbouw van vroeger tot nu was het besproken onderwerp. Het werd een inzichtverruimend betoog. Daarmee was het voor ons een aansporing om andere evenzeer actuele, boeiende en soms spannende bestuurlijke onderwerpen te bespreken.

Een van de jongere gemeentelijke bestuurders in de regio is Chris van Benschop, wethouder te Dordrecht. Haar portefeuille omvat ondermeer Arbeidsmarkt & Economie, Voortgezet en Hoger Onderwijs, Agenda 2030: Ruimte voor banen & Glansrijke Toekomst, Smart Campus Leerpark, maar ook Inclusiviteit, Diversiteit & Kansengelijkheid, WMO en Mantelzorg

Op 8 juni a.s. komt Chris van Benschop een inleiding houden. Voldoende spannende thema’s die prikkelen voor een gesprek. In ons gezelschap minder intensief besproken zijn toch de onderwerpen inclusiviteit, diversiteit of kansengelijkheid. Hoe min of meer vanzelfsprekend die onderwerpen vandaag de dag ook lijken, het blijken toch ingewikkelde zaken. Daarom hebben wij haar bijzondere aandacht voor die onderwerpen gevraagd.

Wanneer iemand de verleiding voelt Chris van Benschop te googelen, kom je al snel op de site van de gemeente Dordrecht, in het bijzonder op  Wethouder Chris van Benschop - Dordrecht waar een kort kennismakingsfilmpje achter schuilt. U wordt uitgenodigd de link te volgen, bij wijze van CV. Een beeld van optimisme, enthousiasme en ambitie op nu actuele maatschappelijke thema’s hield opsteller dezes eraan over. Misschien u ook.

Welkom

Kom in dat geval of wanneer uw nieuwsgierigheid anderszins is geprikkeld op 8 juni a.s. naar het Da Vinci College (Conneszaal). De ontvangst is om 16.00 uur, aanvang inleiding 16.15 uur, aansluitend om 17.30 uur wordt een aperitief geschonken in het nabijgelegen LEO. Aan leden van het departement wordt geen financiële bijdrage gevraagd. Introducees zijn natuurlijk welkom. Wel verzoeken wij hen de financiële bijdrage ad € 10,-- ter plaatse te voldoen.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door te klikken op de aanmeldingsbutton aan de onderzijde van deze uitnodiging of rechtstreeks via de site van www.de-maatschappij.nl  

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van departement Drechtsteden

 

Locatie bijeenkomst:                                    

Da Vinci College, Conneszaal

Ingang gebouw BIANCO                  
Leerparkpromenade 100                             
3312 KW Dordrecht

           

Locatie Aperitief

Da Vinci College, restaurant LEO

Leerparkpromenade 100                             
3312 KW Dordrecht              

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden