Gedragsverandering. Gewoon even?

Vónken: een krachtig programma waarin we in 30 minuten de kennis en kunde van leden opdelven.
17 maart 16.00 uur.  Meld je meteen aan!

In dit derde vónkmoment gaan we kennis en kunde ophalen bij Loes Nijskens, (adviseur en onderzoeker KplusV).
Loes is als sociaal wetenschapper gefascineerd door de drijfveren van mensen. Waarom doen ze wat ze doen? Welke patronen zijn hierin te ontdekken en hoe kun je gedrag blijvend veranderen middels kleine stappen?

Sinds de coronacrisis zeggen meer Nederlanders zich bewust te zijn van de risico’s van klimaatverandering. Zelfs de bereidheid om minder te vliegen en minder de auto te pakken, zou stukken groter zijn geworden.
Dat grote delen van de economie op een laag pitje zijn gezet, om de verspreiding van het coronavirus te remmen, heeft als gunstig neveneffect dat er minder milieuvervuiling optreedt. De luchtkwaliteit is verbeterd en de uitstoot van broeikasgassen is aanmerkelijk kleiner.
Veel mensen zouden dit neveneffect graag behouden.
Maar een andere groep vindt het niet realistisch dat deze effecten op het klimaat blijvend zijn.
 
Dat roept vragen op:

  • Levert de groeiende interesse voor gedragsverandering inzichten op voor de mogelijke inzet van beleid en maatregelen?
  • Hoe vind je aansluiting op motivaties van diverse groepen in de samenleving?
  • Hoe komen we tot ‘een wake-up call’ om zuiniger om te gaan met het klimaat?
  • Hoe kunnen we zorgen voor:
    • niet meer terug naar ‘business as usual’
    • ‘flatten the curve’ voor klimaatverandering


Aanmelden  
Deze vónk vindt plaats op woensdag 17 maart, van 16.00 uur tot 16.30 uur via MS Teams. Als je je aanmeldt via de site van De Maatschappij sturen wij je kort van tevoren een ‘vergaderverzoek’ met een link naar dit vónkmoment.
Op 17 maart om 16.00 uur kun je dan inloggen door op de link te klikken.

Als je vragen hebt over onze derde vónk, kun je uiteraard met één van ons contact opnemen.

We kijken er naar uit om samen te vónken en zo in verbinding te blijven.

Hartelijke groet, namens het bestuur,
Robin Wetzer, Imke Poos, Hugo Nieuwpoort en Liesbeth Timmermans (programmacommissie)

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden