Gastspreker Wouter Gudde

Over voetbal, erfenissen, kansen voor jongeren en de leefbaarheid van je stad gesproken!

Op donderdag 17 januari is Wouter Gudde, commercieel directeur van SBV Excelsior, te gast bij de Lunch van “De Maatschappij” op Sociëteit de Maas.


Wouter Gudde is meer dan de zoon van….. (Eric) of de prof-voetballer van Sparta, RKC en Excelsior. Hij is de commerciële drijvende kracht achter de stabiele ere-divisie-club SBV Excelsior. Een club die met een beperkt budget en een unieke signatuur ieder jaar voor wel 1 of 2 verassingen zorgt in de competitie en waar ook andere dan de gebruikelijke keuzes worden gemaakt. Eén van die keuzes is Excelsior4All. Excelsior4All zet zich in voor gezondheid, educatie en sociale integratie. Brede maatschappelijke samenwerking en een sterk netwerk van betrokken partners is een belangrijk kenmerk van de werkwijze van Excelsior4All. Hierdoor kunnen geweldige resultaten worden geboekt en gezamenlijke ambities worden bereikt:


 Excelsior Clinics en Excelsior StreetLeague
 Excelsior Schools en Excelsior Academy
 Playing for Success
 Talentontwikkeling is Topsport


Misschien is Excelsior4All wel groter van Excelsior zelf.


Wouter neemt ons mee in de wereld van het (Rotterdamse) voetbal. Wat hem daarin drijft, hoe je dat voor elkaar krijgt en waarom voetbal altijd meer moet zijn dan voetbal. Ook in de manier waarop je vorm geeft aan je maatschappelijke verantwoordelijkheid en mensen betrekt in het creëren van kansen voor mensen die dat nodig hebben.

Kortom, u bent van harte welkom op een interactieve lunch op donderdag 17 januari op Sociëteit de Maas. Wij rekenen op uw komst!

Introducee
U bent van harte welkom op deze lunchbijeenkomst ook als u geen lid bent van de Maatschappij. U kunt zich dan aanmelden via onze website als introducee of u neemt contact op met onze voorzitter Peter Caljé (p.calje@stone-ba.nl of 06-12962926)

Aanmelding en deelname
Aanmelden kan via de aanmeldbutton. Mocht dit niet lukken dan kan je via deze link een mail versturen.
Deelname € 22,50 p.p. UITSLUITEND over te maken naar IBAN NL54ABNA025.39.85.358 t.n.v. NMNH departement Rotterdam o.v.v. uw naam, datum bijeenkomst (en factuurnummer).
Bij eventuele annulering minder dan 3 dagen voor de bijeenkomst blijven de kosten van deelname verschuldigd!
Aangemeld maar toch verhinderd: Graag een mailbericht of een sms naar 06-13998141. 

Kent u binnen uw netwerk partijen die in de sectoren ondernemerschap, onderwijs of openbaar bestuur opereren, dan zijn zij van harte uitgenodigd om kennis te maken met De Maatschappij. Gevraagd wordt deze uitnodiging te delen met geïnteresseerden, ook via Linkedin. 

Wij zien uit naar uw komst.
Mede namens bestuursleden Peter Paul, Eline, Bo en Charlotte 

Peter Caljé,
Voorzitter

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden