Een varende ontdekkingstocht van sluis tot Noordzeekanaal

Geachte dames, heren,

Na de geslaagde varende lunchbijeenkomst vorig jaar augustus over de Zaan in noordelijke richting staat de vaartocht deze keer in het teken van de ruimtelijk-economische gebiedsontwikkeling van MAAK.Zaanstad ten zuiden van de sluis in Zaandam.

Hoe zal wonen, werken & recreëren langs de zuidzijde van de Zaan en langs het Noordzeekanaal er in de toekomst uit zien? Moeten oude bedrijventerreinen plaats maken voor woningen? Hoe profiteren we van de demografische- en economische groei van Amsterdam?

Arnoud Beens en Gert Grandiek, beide actief voor MAAK.Zaanstad, zijn uw gidsen. Als geen ander kunnen zij u vertellen waar MAAK.Zaanstad voor staat: meer ruimte vinden voor de woon- en werkmilieus die Zaanstad en de Metropoolregio nodig hebben. De Achtersluispolder is zo’n plek waar men na een grootscheepse transformatie metropolitaan kan wonen en werken op het scharnierpunt met Amsterdam. Het Hembrugterrein is een ander gebied dat grote mogelijkheden biedt voor een mix van wonen, werken, cultuur en recreatie. Tijdens de vaartocht is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen over het toekomstperspectief. Als u daarin zelf een rol wil spelen, kunt daarover met de gidsen in gesprek.

Halverwege de vaartocht meren we aan bij het iconische pakhuis De Vrede voor een rondleiding door deze voormalige meelfabriek en graanschuur van de Stelling van Amsterdam.

Een niet te missen vaartocht voor een ieder die de Zaanstreek een warm hart toe draagt.

U wordt op vrijdag 14 juli om uiterlijk 11.30 uur verwacht bij Duijn Bloem Voss Advocaten op de Burcht 11 in Zaandam. Na een korte presentatie over toekomstige gebiedsontwikkeling zullen we om 12.00 uur op de kade op de Burcht inschepen op de Amalia. Na de lunch aan boord meren we rond 12.45 uur aan bij pakhuis De Vrede voor een rondleiding van een half uur. Daarna vervolgen we de vaartocht met een uitgebreide toelichting op de toekomstige ontwikkelingen aan en rond de Zaan. De verwachting is dat we tussen 14.00 en 14.15 uur weer afmeren bij de Burcht.

De kosten van deze lunchbijeenkomst bedragen € 20,-, bij binnenkomst te voldoen. U kunt zich aanmelden via de aanmeldbutton, via de website van De Maatschappij of per e-mail info@de-maatschappij.nl vóór 7 juli a.s. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 50. Deelname vindt plaats op volgorde van aanmelding. Indien u zelf aan deze uitnodiging geen gevolg kunt geven, kunt u deze uiteraard geven aan belangstellenden binnen uw bedrijf. Mocht u na uw opgave alsnog verhinderd zijn dan verzoeken wij u ons daarvan tijdig in kennis te stellen. Bij een niet-tijdige afmelding, minstens twee dagen voor de lunchbijeenkomst, zijn wij helaas genoodzaakt u een bedrag ad € 20,-  in rekening te brengen.

Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt om 11.00 uur bij Duijn Bloem Voss Advocaten onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden, waarvoor wij u langs deze weg van harte uitnodigen. De agenda en notulen van de vorige jaarvergadering kunt u bij ondergetekende opvragen.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur departement Zaanstreek-Waterland

Guido Voss, voorzitter

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden